70 osób z 12 krajów w sierpniu w UEK

Polecamy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizuje w dniach 5 - 24 sierpnia 2013 r. projekt "Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie", którego adresatem jest młodzież polska i polonijna. Rekrutacja do udziału w projekcie zakończyła się 20 czerwca. Chętnych było prawie trzy razy więcej niż miejsc.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizuje w dniach 5 - 24 sierpnia 2013 r. projekt "Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie", którego adresatem jest młodzież polska i polonijna. Rekrutacja do udziału w projekcie zakończyła się 20 czerwca. Chętnych było prawie trzy razy więcej niż miejsc.

Adresatem projektu, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.", jest młodzież polska i polonijna. Udział w Letniej Szkole weźmie 70 osób z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Uzbekistanu.

W trakcie 3 tygodni trwania Szkoły Letniej uczestnicy skupią się przede wszystkim na nauce języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Pogłębią także swoją wiedzę na temat polskiej kultury i historii. Szkoła Letnia to także znakomita okazja do międzynarodowej integracji a przede wszystkim promocji Uczelni oraz samego miasta Krakowa.

Projekt przewiduje 51 godzin nauki języka polskiego oraz 7,5h poświęconych edukacji z zakresu podstaw ekonomii. Młodzież weźmie także udział w wycieczkach po najciekawszych miejscach Krakowa i Małopolski oraz specjalnym wieczorze kulturowym połączonym z warsztatami z kultury i historii Polski.

Rekrutacja do udziału w projekcie ruszyła na początku miesiąca i potrwa do 20 czerwca. Co ważne uczestnicy projektu pokryją jedynie koszty przyjazdu do Krakowa oraz ubezpieczenia. Organizacja Szkoły Letniej finansowana jest z budżetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Sekcja Promocji Centrum Kancelarii Rektora UEK.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

Katarzyna Idziak
Koordynator Szkoły Letniej
Centrum Kancelarii Rektora UEK

Udostępnij artykuł: