71,4 mld euro rezerw dewizowych

Finanse i gospodarka

W końcu lipca rezerwy dewizowe Polski przekraczały poziom 71,4 mld euro, co odpowiada 93,2 mld USD, lub 286,3 mld zł - podał Narodowy Bank Polski.  

Według NBP w lipcu wyraźnie powiększył się zasób rezerw walutowych Polski. Rezerwy w przeliczeniu na walutę europejską są o 2,1 proc. większe niż przed miesiącem. W przeliczeniu na walutę USA w końcu lipca NBP miał w dyspozycji 93 mld 153,5 mln USD, wobec ok. 85,5 mld USD miesiąc wcześniej (wzrost o 9 proc.). To w dużej mierze efekt zmian kursu euro do USD, bo proporcje rezerw euro i USD są podobne

Obecnie rezerwy liczone w euro są o ponad 40 proc. wyższe niż przed rokiem.


Udostępnij artykuł: