79% klientów firm pożyczkowych posiada kredyt w banku

Finanse i gospodarka

Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę mającą na celu sprawdzenie, w jakim stopniu klienci firm pożyczkowych są jednocześnie klientami banków. Okazało się, że 79% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku (stan na 31 sierpnia 2015). Ciekawą obserwacją w tej grupie klientów jest to, że ponad połowa z nich prawidłowo obsługuje kredyt w banku - tzn. nie posiada na swoim koncie przeterminowania.

Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę mającą na celu sprawdzenie, w jakim stopniu klienci firm pożyczkowych są jednocześnie klientami banków. Okazało się, że 79% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku (stan na 31 sierpnia 2015). Ciekawą obserwacją w tej grupie klientów jest to, że ponad połowa z nich prawidłowo obsługuje kredyt w banku - tzn. nie posiada na swoim koncie przeterminowania.

Struktura wszystkich kredytów klientów firm pożyczkowych, którzy mają jednocześnie kredyt w banku pokazuje, że 63% z nich stanowią kredyty konsumpcyjne, a jedynie 3% kredyty mieszkaniowe. Udział w strukturze kart kredytowych i limitów kredytowych stanowi odpowiednio 19% i 14%.

Kolejna grupa stanowiąca 10% to osoby, które korzystały z kredytów bankowych w przeszłości, ale aktualnie są tylko klientami firm pożyczkowych. Niestety 60% z nich nie poradziło sobie z regulowaniem rat - ich historia kredytowa wskazuje na zaległości w spłacie powyżej 90 dni.

Jedynie 11% klientów firm pożyczkowych nie korzystało wcześniej z oferty kredytowej banków, 88% tej grupy to ludzie młodzi poniżej 35 roku życia. 54% z nich nigdy nie złożyło wniosku w banku - zatem swoją przygodę z zewnętrznym finansowaniem zaczynają od firmy pożyczkowej.

Kredyty i pożyczki do 4 tys. zł

Firmy pożyczkowe wyrastają na coraz silniejszego konkurenta banków w segmencie pożyczek do kwoty 4 tys. zł. Odpowiadają na potrzeby osób, które z różnych powodów nie nawiązały współpracy z bankiem. Może to wynikać z faktu, że łatwiej jest im pożyczyć przez Internet, a także, że nie mają udokumentowanych stałych dochodów, co z punktu widzenia banku jest problemem przy ocenie zdolności kredytowej. Czasami przeszkodą jest zła historia kredytowa.

Firmy pożyczkowe też sprawdzają BIK

27 firm pożyczkowych spośród świadczących usługi na polskim rynku współpracuje z BIK i sprawdza historie swoich Klientów. W Biurze Informacji Kredytowej jest już 1,6 miliona historii pożyczkowych. - Klienci korzystający z usług firm pożyczkowych zyskali możliwość budowania swojej pozytywnej historii kredytowej. To zwiększy ich wiarygodność w kontakcie z bankami i ułatwi otrzymanie atrakcyjnych warunków kredytu w przyszłości. Informacja o zadłużeniu poza sektorem regulowanym będzie również dostępna w raportach, które każdy może pobrać on-line ze strony www.bik.pl, jeśli założy na niej swoje konto - mówi Sławomir Grzelczak wiceprezes zarządu BIK. - Z perspektywy Klientów to, że jako BIK mamy pełniejszy obraz zobowiązań jakie zaciągają jest bardzo ważne, bo daje większą szansę na ochronę Klienta przed pułapką nadmiernego zadłużenia.  - dodaje Grzelczak.

Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK podchodzą bardziej liberalnie do opóźnień w spłatach niż banki, ale też nie mają nad sobą restrykcyjnych przepisów i rekomendacji dotyczących ograniczania ryzyka kredytowego, a to ostatnie rekompensują sobie większymi opłatami za pożyczkę.

Szczególna uwaga zalecana jest w kontaktach z firmami pożyczkowymi, które zachęcają do swoich produktów hasłem "pożyczka bez BIK", bo mogą kompensować sobie ryzyko horrendalnymi opłatami, na co należy zwracać szczególną uwagę podpisując umowę z taką firmą.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: