800 mln zł dla przedsiębiorców

Tylko u nas

Już od stycznie przyszłego roku 11 banków będzie udzielać kredytów z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu COSME. Gwarancje te są alternatywą dla tych przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy "de minimis", nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule.

Już od stycznie przyszłego roku 11 banków będzie udzielać kredytów z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu COSME. Gwarancje te są alternatywą dla tych przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy "de minimis", nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule.

Umowa pomiędzy BGK a 11 bankami została podpisana 29 października br. w Warszawie. Gwarancje w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy będą udzielane do wysokości 800 mln zł. Jednak jeszcze dzień wcześniej prezes zarządu BGK Dariusz Kacprzyk uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i zapowiedział możliwość zwielokrotnienia tej kwoty.

- Apetyt banków, które z nami współpracują, jest dziesięciokrotnie większy, ale kwota którą dysponujemy, choć stosunkowo niewielka, to jest jednak niebagatelna - mówił podczas uroczystości prezes Dariusz Kacprzyk. - podziewamy się, że powszechna dostępność tego produktu i nieskomplikowane procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą z niego chętnie korzystać. Równie chętnie, jak z programu gwarancji "de minimis".

Gwarancja BGK będzie formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

- Jesteśmy pierwszym krajem, który podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw COSME - podkreślił obecny na spotkaniu minister finansów Mateusz Szczurek. - I mam nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie tego typu.

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz SGB-Bank i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Harmonogram przewiduje, że do końca tego roku banki przygotują wszystkie procedury, by już od stycznia przedsiębiorcy mogli składać wnioski. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji - 1% w skali roku oraz uproszczone procedury - wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmą w momencie składania wniosku kredytowego. Według planu produkt będzie dostępny do 31 października 2017 roku.

- Będziemy chętnie wspierać zarówno BGK, jak i poszczególne banki w promowaniu i obsłudze tego programu, ponieważ Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich uczestniczył w inicjowaniu tego produktu - zadeklarował Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych. - Z naszych informacji z rynku finansowego wynika, że ponad 20 banków zainteresowanych jest współpracą w ramach programu COSME, a kwota szacowanej akcji kredytowej kilkukrotnie przekroczyłaby zakontraktowany właśnie limit. Mamy więc nadzieję, że podpisywane dzisiaj umowy będą początkiem dużo szerszej współpracy polskiego środowiska bankowego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Sławomir Dolecki

Udostępnij artykuł: