90 procent instytucji finansowych z listy Global Fortune 500 polega na rozwiązaniach firmy Verint

Finanse i gospodarka

Verint umacnia się na pozycji lidera wśród dostawców rozwiązań dla sektora usług finansowych, oferując szeroką gamę rozwiązań Actionable Intelligence

Warszawa, 26 września 2013 r. —Verint® Systems Inc. poinformował, że nadal rośnie liczba jego klientów w sektorze usług finansowych. Instytucje na całym świecie wdrażają rozwiązania firmy Actionable Intelligence®, aby poprawić swoją wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Verint wprowadza do szeroko rozgałęzionej branży usług finansowych wiele innowacji w postaci zaawansowanych technologii zabezpieczeń i analizy danych biznesowych oraz rozwiązań branżowych, a także swoją rozległą wiedzę merytoryczną. Aktualnie około 90 procent instytucji finansowych z listy Global Fortune 500 wykorzystuje rozwiązania firmy Verint.

Instytucje finansowe napotykają obecnie coraz więcej problemów związanych z bezpieczeństwem i szybko zmieniającymi się przepisami, a także wiele innych nowych wyzwań. W związku z tym inwestują w rozwiązania, które umożliwiają gromadzenie i analizę wielkich zbiorów danych, aby zwiększać bezpieczeństwo oraz spełniać oczekiwania i wymagania swoich klientów.

Przez instytucje finansowe przepływa codziennie ogromna ilość usystematyzowanych i nieusystematyzowanych informacji. Verint oferuje im rozwiązania typu Make Big Data Actionable™, które umożliwiają rejestrowanie i analizę dużych ilości bogatych, złożonych informacji, często pochodzących z rzadko używanych źródeł (takich jak nagrania dźwiękowe, filmy wideo i teksty nieustrukturyzowane) oraz ich wykorzystywanie do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Rozwiązania firmy Verint o szerokim zakresie zastosowań — od ochrony fizycznej, np. bankomatów i oddziałów banków, po punkty sprzedaży, contact center, systemy back-office i obsługę klienta — zwiększają bezpieczeństwo, ułatwiają przestrzeganie przepisów i budują lojalność klientów.

Rozwiązania Make Big Data Actionable w operacjach związanych z obsługą klienta

Instytucje finansowe inwestują obecnie w rozwiązania do optymalizacji zasobów ludzkich (workforce optimization — WFO) pod kątem obsługi klienta, aby poprawić efektywność operacyjną i zwiększyć lojalność klientów oraz zyski. W tym celu wykorzystują oprogramowanie Verint, które zapewnia wysoką jakość operacji wykonywanych w oddziałach terenowych banku, systemach back-office i contact center oraz działań związanych z obsługą klienta, a jednocześnie pomagają w przestrzeganiu przepisów — zwłaszcza dotyczących poufności danych klientów — w warunkach rosnącej presji na konsolidację i efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich.

Technologia WFO firmy Verint, opracowana z myślą o potrzebach banków i instytucji finansowych, umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych, monitorowanie ich jakości, analizę opinii klienta, zarządzanie pracownikami, analizę procesów wykonywanych na komputerach stacjonarnych, zarządzanie wydajnością oraz e-learning. Pozwala to na bardziej kompleksowe podejście do rejestracji, analizy i wykorzystywania danych klienta oraz informacji biznesowych i rynkowych. Instytucje finansowe zyskują pełny obraz interakcji z klientem i jego obsługi, a ponadto mogą podwyższać standardy jakości wielokanałowych kontaktów z klientem, aż po funkcje pomocnicze wykonywane w back-office, takie jak obsługa pożyczek i kredytów hipotecznych. Zyskują też lepszy wgląd w  informacje o potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz mogą wyznaczać do wykonywania określonych zadań pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy będą spełniać wymagania dotyczące usług, wykorzystywać możliwości sprzedaży i zwiększać przychody firmy.

Rozwiązania Make Big Data Actionable w operacjach związanych z bezpieczeństwem

Zabezpieczenia instytucji finansowych muszą dotrzymywać kroku coraz intensywniejszym i bardziej zaawansowanym działaniom oszustów, takim jak kradzież tożsamości i wyrządzanie szkód w instytucjach publicznych i prywatnych. W związku z tym instytucje te muszą dokładać starań, aby procesy i technologie zabezpieczeń były bieżąco aktualizowane.

Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają opracowane specjalnie dla banków i instytucji finansowych wydajne rozwiązania sieciowe wideo firmy Verint, które są oparte na technologii IP. Stosując podejście prewencyjne, instytucje te mogą zwiększyć bezpieczeństwo fizyczne, utworzyć bezpieczniejsze środowisko, zredukować oszustwa, zabezpieczyć gotówkę i inne zasoby banku, zmniejszyć zobowiązania i ryzyko, zwiększyć możliwości wyszukiwania i prowadzenia dochodzeń, rozszerzyć zakres usług oraz zapewnić zgodność z przepisami bankowymi i finansowymi.

Rozwiązania Make Big Data Actionable w środowiskach zapewniających zgodność z przepisami finansowymi

Wiele instytucji finansowych ma obowiązek nagrywania i archiwizacji swoich kontaktów głosowych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami lokalnych i międzynarodowych banków centralnych, organów nadzorujących bezpieczeństwo oraz administracji państwowej. Dzięki swojemu niespełna dwudziestoletniemu doświadczeniu jako jeden z największych dostawców rozwiązań do nagrywania rozmów pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami, firma Verint oferuje sprawdzone, niezawodne oprogramowanie do nagrywania, indeksowania i odtwarzania rozmów w skali całego przedsiębiorstwa, obejmujące punkty sprzedaży, oddziały terenowe i środowisko back-office.

Rozwiązania te, działające w tradycyjnym środowisku TDM i w środowisku telefonii IP nowej generacji, ułatwiają instytucjom finansowym na całym świecie zachowanie zgodności z przepisami i śledzenie trendów biznesowych przez monitorowanie i analizowanie wielokanałowej komunikacji. Pozwala to ograniczać ryzyko, dostosowywać się do przepisów, takich jak standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), wykrywać potencjalne problemy dotyczące zgodności z przepisami, prowadzić weryfikację sprzedaży oraz zwiększyć wydajność operacyjną.

„Przedsiębiorstwom i instytucjom potrzebne są obecnie zaawansowane rozwiązania analityczne, które umożliwiają wydobywanie najbardziej aktualnych i istotnych informacji z wielkich zbiorów danych. Rozwiązania Actionable Intelligence pozwalają podejmować na podstawie tych informacji lepsze decyzje” — powiedział Elan Moriah, prezes działów Verint Enterprise Intelligence Solutions™ i Verint Video and Situation Intelligence Solutions™. „Dlatego też instytucje finansowe nadal zwracają się do firmy Verint o pomoc w rozwiązaniu niektórych, najbardziej palących problemów i wypełnieniu zobowiązań, takich jak ochrona osób, mienia i zasobów, ograniczenie odpowiedzialności i ryzyka, zapewnienie zgodności ze zmieniającymi się przepisami i standardami branżowymi oraz zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej, oczekując przy tym zwiększenia lojalności klientów i rentowności”.

Źródło: Verint®

Udostępnij artykuł: