Cytat dnia 2017.07.27 – Jerzy Bańka

Najważniejsze, że kredyty tzw. walutowe, w tym indeksowane, nadal będą mogły być udzielane, ale jednak z zasygnalizowanym zastrze...

Cytat dnia 2017.07.26 – Paweł Weber

Chcąc uzyskać kredyt konsolidacyjny na najkorzystniejszych warunkach, warto uprzednio zapoznać się z ofertami poszczególnych bank...

Cytat dnia 2017.07.18. – Krzysztof Hillar

Jest jeden wspólny element, bez którego nie można sobie wyobrazić efektywnego kształcenia, to znaczy takiego, które daje wartoś...

Cytat dnia 2017.07.05. – Paweł Holnicki...

Zagrożenia wynikające z szybkiego rozwoju gospodarczego państw i postępującej globalizacji, informatyzacji, a także międzynarodo...Media społecznościowe

X
0