KOG – Kongres Obsługi Gotówki


Kongres Obsługi Gotówki 2019. Obsługa gotówki kosztuje banki 9 mld zł rocznie

04.09.2019 20:18, Finanse osobiste

Podczas II sesji Kongresu Obsługi Gotówki (4.09.2019 r.) wiodącymi tematami były koszty instrumentów płatniczych na rynku polskim, konsekwencje pozostawienie obsługi gotówki na dotychczasowym poziomie technologicznym i kształtowanie optymalnego system obrotu gotówkowego w Polsce Czytaj więcej...


Kongres Obsługi Gotówki 2019. Obieg gotówki w Polsce rośnie, ale stabilizuje się

04.09.2019 13:28, Bezpieczne Finanse

W Warszawie, 4 września odbywa się Kongres Obsługi Gotówki. A właśnie gotówka ciągle jest najpopularniejszą metodą zapłaty i dominującym sposobem płatności Polaków, z blisko 82-proc. udziałem w ogólnej liczbie płatności dokonywanych przez osoby fizyczne. Według statystyk NBP w ostatnich latach liczba banknotów i monet znajdujących się w obiegu wzrosła niemal dwukrotnie. Czytaj więcej...
RYNEK OBSŁUGI GOTÓWKI W POLSCE: V KONGRES OBSŁUGI GOTÓWKI 2019

27.08.2019 09:20, Artykuły

Gotówka, od czasu zastosowania jej przez Fenicjan w VII w p.n.e., do dzisiaj pozostaje najpopularniejszą metodą zapłaty. W Polsce gotówka to blisko 82-proc. w ogólnej liczbie płatności dokonywanych przez osoby fizyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego w ostatnich latach liczba banknotów i monet znajdujących się w obiegu wzrosła niemal dwukrotnie. Czytaj więcej...
Kongres Obsługi Gotówki 2018. Od banku centralnego do kasy

04.09.2018 17:13, Wydarzenia

W trakcie trzeciej sesji pt. „Społeczna odpowiedzialność za obrót gotówkowy w Polsce” Kongresu Obsługi Gotówki 2018 dyskutowano o tym, jak przygotowanie gotówki może wpływać na koszt obrotu gotówkowego, jakość banknotów i koszty przeliczania. Rozmawiano o działaniach, jakie można podjąć w celu usprawnienia obsługi gotówki w handlu. Mówiono też o modelach obsługi gotówki w międzynarodowych sieciach handlowych. Czytaj więcej...


Kongres Obsługi Gotówki 2018. Jaka będzie przyszłość gotówki w Polsce?

04.09.2018 13:52, Wydarzenia

Jak w przyszłości powinna wyglądać obsługa gotówki? Jaki kierunek w zakresie rynku obsługi gotówki powinna przyjąć Polska? Standaryzacja procesów obsługi gotówki na polskim rynku istotnym elementem dalszego rozwoju branży. Jakie dobre praktyki z innych rynków można wdrożyć w Polsce celem podniesienia jakości obsługi gotówki? To podstawowa problematyka drugiej sesji Kongresu Obsługi Gotówki 2018. Czytaj więcej...


Kongres Obsługi Gotówki. Jak ograniczyć koszty obsługi gotówki przy zachowaniu bezpieczeństwa?

04.09.2018 11:43, Wydarzenia

Czwarta edycja Kongresu Obsługi Gotówki jest otwartą platformą dyskusji o perspektywach rozwoju obrotu gotówkowego w Polsce. Główni uczestnicy rynku m.in. Narodowy Bank Polski, banki, firmy CIT, dostawcy technologiczni, mieli możliwość dyskusji oraz prezentacji swoich wizji rozwoju. Czytaj więcej...
IV Kongres Obsługi Gotówki. W czasach nasilających się cyberataków, gotówka w obiegu jest niezbędna

29.08.2018 10:21, Wydarzenia

Federalne Biuro Śledcze w połowie sierpnia ostrzegało przed globalnym cyberatakiem na bankomaty. Możliwy scenariusz zaprezentowany przez FBI dowodzi, że obrót gotówkowy jest nam nadal potrzebny. Nie trzeba bowiem szczególnej wyobraźni dla wykreowania rzeczywistości po awarii zasilania czy właśnie takiego cyberataku, kiedy gotówka byłaby jedynym dostępnym środkiem płatniczym. Czytaj więcej...
Kongres Obsługi Gotówki: Patryk Mazurkiewicz – Wspólne korzyścią wymagają dzielenia kosztów

18.10.2017 13:41, Aktualności

Patryk Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Konsalnet Cash Management Sp. z o.o. a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Konsalnet Holding S.A. o potrzebie współdzielenia kosztów między firmami CIT i ich klientami w celu uzyskiwania wspólnych korzyści Czytaj więcej...Strona 1 z 212
0