PSD2

PSD2: banki oferują bezpieczne usługi, ale klienci też muszą dbać o swoje bezpieczeństwo

19.10.2019 12:02, Multimedia

Przed sektorem finansowym stoi ogromne wyzwanie. To pokolenie Z, czyli młodzi ludzie, którzy urodzili się już w epoce Internetu. O tym, jak sektory bankowy i finansowy przygotowują się na spotkanie z tą grupą klientów − mówił podczas Forum Usług Płatniczych Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego. Czytaj więcej...


Trwały nośnik dla banków od polskiego startupu

18.10.2019 10:54, Bankowość spółdzielcza

System S3DOC (Solid State Storage Documents) zrealizowany przez polski startup BCHAIN PARTNER uzyskał 14 października pozytywną opinię Instytut Badań Systemowych PAN, która potwierdza, że spełnia on wszystkie cechy trwałego nośnika zgodnego z polskimi oraz unijnymi normami prawnymi. Firma zamierza zaoferować swoje rozwiązanie polskim bankom. Czytaj więcej...

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: PSD 2, czyli bezpieczeństwo w praktyce

15.10.2019 18:35, BANK 2019/10

Dyrektywa PSD2 z pewnością znalazłaby się w ścisłej czołówce ustaw regulujących rynek płatności na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Data 14 września, kiedy przepisy tej ustawy oficjalnie weszły w Polsce w życie, była w branży finansowej odmieniana przez wszystkie przypadki. Czytaj więcej...


KNF rozszerzyła licencje PayU oraz Blue Media o usługi PSD2

14.10.2019 18:05, Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zmieniła wydane przez siebie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółkom PayU SA oraz Blue Media SA, poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez te spółki usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS). Czytaj więcej...


PSD2: banki nadal odpowiedzialne za bezpieczeństwo klienta

13.10.2019 09:13, Bezpieczne Finanse

Dyrektywa PSD2, dotycząca usług płatniczych, obowiązująca w Polsce od 14 września 2019 r. wprowadziła m.in. nową kategorię usługodawców – tzw. podmioty trzecie czyli TPP (ang. Third Party Providers), które mogą świadczyć dodatkowe usługi klientom. Mogą one także uzyskać dostęp do informacji o danym rachunku, ale tylko i wyłącznie za zgodą klienta. Czytaj więcej...


PSD2: banki zmieniają sposób wykorzystywania danych klientów

07.10.2019 08:33, Finanse osobiste

Zmiany legislacyjne, w tym kluczowa, wdrożona właśnie dyrektywa PSD2, konkurencja i rosnące oczekiwania klientów motywują sektor bankowy do wdrażania cyfrowych technologii i ściślejszej współpracy z fintechami. W nadchodzących latach to właśnie technologie będą motorem napędowym sektora bankowego. Całkowicie zmienią się oczekiwania klientów detalicznych i korporacyjnych wobec banków, ale pozwolą też lepiej na nie odpowiadać. Czytaj więcej...
PSD2: fintechy nadal bez dostępu do kont. Brak rozporządzenia Ministerstwa Finansów

01.10.2019 18:00, Prawo i regulacje

Tylko jeden fintech z siedzibą w Polsce może świadczyć usługi płatnicze polegające na dostępie do rachunku klienta. Powodem jest brak odpowiednich przepisów krajowych. Tymczasem – na polskim rynku mogą działać podmioty trzecie zarejestrowane w innych krajach UE - informuje Legal Geek, firma prawnicza obsługująca spółki FinTech. Czytaj więcej...


PSD2 – ostrożnie z udzielaniem podmiotom trzecim dostępu do własnego rachunku bankowego

29.09.2019 11:00, Bezpieczne Finanse

14 września 2019 r. banki wprowadziły tzw. silne uwierzytelnienie. W efekcie zmieniły się procedury logowania do banków, zmieniły się wymagania wobec konsumentów przy realizowaniu płatności bezgotówkowych. O zależnościach między wygodą klienta, a jego bezpieczeństwem mówił podczas Fortinet Security Day (19.09.2019 r.) Wojciech Ciesielski z firmy Fortinet. Czytaj więcej...

Silne uwierzytelnianie stało się faktem. Jak bezpiecznie logować się do serwisu internetowego banku i zlecać płatności?

26.09.2019 10:20, Bezpieczne Finanse

W dniu 14 września 2019 r. weszły w m. in. w bankach nowe zasady w zakresie tzw. silnego uwierzytelnienia klienta. W związku z tym FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP przedstawia kilka zasad, które zwiększają bezpieczeństwo klientów w procesie logowania się do internetowego serwisu transakcyjnego banku oraz potwierdzania prawidłowości danych przy zleceniu płatności. Czytaj więcej...Polacy są gotowi udostępnić dane logowania do banku za korzyści przy dokonywaniu płatności

22.09.2019 15:00, Bezpieczny Bank

Większość Polaków nie zna pojęcia fintech. Nie wie też, że nowe przepisy umożliwiają licencjonowanym podmiotom pobieranie za ich zgodą danych z konta bankowego czy wykonywanie w ich imieniu transakcji. Dynamika zmian wydaje się jednak jednoznaczna. Choć nie jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do niebankowych usług finansowych, to coraz rzadziej mówimy im zdecydowane “nie” - wynika z badania Autopay Research “Podejście do fintechu 2019”. Czytaj więcej...


PSD2: więcej Polaków będzie miało szansę na kredyt?

19.09.2019 18:00, Finanse osobiste

13 mln Polaków ma przypisaną indywidualną ocenę punktową zdolności kredytowych (tzw. scoring), u połowy z nich jest wysoka lub bardzo wysoka. Taka ocena pozwala na zaciąganie tańszych pożyczek, szczególnie przez internet, gdzie istnieją większe możliwości porównywania ofert. 14 września w życie weszła dyrektywa PSD2, która z jednej strony wzmocni ochronę finansów, a z drugiej zwiększy dostęp konsumentów do różnych ofert kredytowych. Czytaj więcej...PSD2: otwarta bankowość stała się faktem. Co zmieni się na rynku i w relacjach klient – bank?

16.09.2019 13:17, Bezpieczne Finanse

Od 14 września funkcjonujemy w nowej rzeczywistości otwartej bankowości. Pojawienie się drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) wspiera jeszcze mocniejszą koncentrację banków w relacji z klientem, co w efekcie będzie korzystne dla obu stron. Jednak wygląda na to, że jedni i drudzy będą potrzebowali trochę czasu i kredytu zaufania, aby nowe przepisy dały spodziewany efekt. Czytaj więcej...


Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »
0