Wyniki wyszukiwania: Agnieszka WichaEtyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

18.09.2018 02:42, NBS 2018/09

O społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mówi się dziś i dyskutuje coraz więcej. Większą uwagę poświęca się także zagadnieniom związanym z wpływem prowadzonej działalności na środowisko naturalne, odpowiedzialności za społeczeństwo, jak również na budowanie odpowiedniej atmosfery pracy przy przestrzeganiu tak elementarnych zasad, jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka. Czytaj więcej...


Warszawski Instytut Bankowości: Złapać BAKCYLA dobrych nawyków finansowych

30.07.2017 10:33, NBS 2017/07-08

Projekt BAKCYL to znak jakości w obszarze edukacji finansowej i ogólnopolska marka. Realizowany jest przez pracowników sektora finansowego. Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, która w tym roku obchodzi dwudziestopięciolecie pracy w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym. Czytaj więcej...

Edukacja: Konkurs Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove Konkurs na esej dla studentów, pracowników naukowych i pracowników sektora finansowego

08.12.2015 11:56, NZB 2015/02

Filozofia Arystotelesa miała wpływ na niemal każdą dziedzinę naszego życia, na sposób rozumienia i oceniania rzeczywistości. Nie inaczej też było w przypadku stworzonego przez Arystotelesa terminu etyka, który dziś jest powszechnie stosowany, odmieniany przez wszystkie przypadki i definiowany na nowo w oparciu o zmieniające się trendy, rozwijający się świat, tworzone ruchy społeczno-polityczne. Niezmiennie jednak etyka oznacza pewien katalog ludzkich zachowań, zawsze rozumiany w kategoriach pozytywnych, wskazujących pewien pożądany stan, katalog wartości i zachowań. Czytaj więcej...


Komisja Etyki Bankowej

30.06.2014 09:38, O nas

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą nr 13 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej. Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami. Pobierz Kodeks Etyki Bankowej Pobierz Regulamin Komisji Etyki Bankowej   Sekretarz Komisji Przy Prezydium Komisji działa Sekretariat kierowany przez Sekretarza Komisji, do zadań którego należy organizacja pracy Komisji. Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich. Komisja Etyki Bankowej Przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl tel.: (+48) 22 463 47 69   Konkurs Etyka w Finansach Ideą konkursu "Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove" jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Zobacz więcej informacji o Konkursie   Czytaj więcej...Materiały do pobrania

22.06.2012 10:13, Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

  Pobierz Skrypt                   Pobierz Plakat promujący wykład                     Kontakt   Grzegorz Kondek Dyrektor ds. Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. e-mail:grzegorz.kondek@cpb.pl tel.: (+48 22) 48 68 426 tel. kom.: (+48) 607 380 380 Hanna Pilchowska Asystent ds. Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. e-mail: hanna.pilchowska@cpb.pl tel.: (+48 22) 48 68 426 tel. kom.: (+48) 607 055 168   Agnieszka Wicha Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. e-mail: agnieszka.wicha@cpb.pl tel.: (+48 22) 48 68 424   Czytaj więcej...


Kontakt

27.11.2011 13:33, NZB

            dr Urszula Wiśniewska Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. e-mail: urszula.wisniewska@cigi.pl tel.: (+48 22) 46 34 768 Agnieszka Wicha Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. e-mail: agnieszka.wicha@cpb.pl tel.: (+48 22) 46 34 769       Czytaj więcej...


0