Wyniki wyszukiwania: Bożenna ChlabiczBanki spółdzielcze a społeczność lokalna: Budownictwo mieszkaniowe to ważny element lokalnego rozwoju

22.01.2018 14:48, NBS 2018/01

Polityka mieszkaniowa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego nie może sprowadzać się wyłącznie do budowy nowych osiedli czy też rewitalizacji istniejącego zasobu lokalowego. Kluczową powinnością gminnych, a po części również i powiatowych włodarzy jest kreowanie kompleksowej infrastruktury, niezbędnej dla właściwego funkcjonowania społeczności lokalnych. Partnerem samorządowców w realizacji tego niezwykle odpowiedzialnego zadania mogą być bez wątpienia banki spółdzielcze. Czytaj więcej...

Na drodze ku cyfrowej administracji, cz.4

07.12.2017 12:00, Aktualności

Czynnikiem który będzie mieć pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności w nadchodzących latach jest bez wątpienia cyfrowa rewolucja. Istotnym wsparciem dla regionalnych i gminnych włodarzy na drodze ku cyfrowej administracji i elektronicznym usługom publicznym może być sektor bankowy, który na przestrzeni minionych dwóch dekad posiadł olbrzymie kompetencje w tym obszarze. Problematyce tej poświęcona była kolejna sesja Forum Nowoczesnego Samorządu. Czytaj więcej...
Redakcja kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

26.09.2017 05:14, FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Na pozór, na rynku nieruchomości mamy do czynienia ze stabilizacją i błogim spokojem. Deweloperzy realizują zaplanowane inwestycje, banki oferują kredyty, na które jest dość zrównoważony, choć nie nadmierny popyt, ceny nieruchomości też się jakoś gwałtownie nie zmieniają. Przyszedł czas na analizy i refleksje. Czytaj więcej...Od Redakcji

02.08.2017 09:27, Uncategorized

Szanowni Państwo! Oddajemy Państwu już 50. numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które mają miejsce w kraju i na świecie. Wśród nich należy wymienić zaproszenie przedstawiciela polskiego rządu do uczestnictwa w szczycie państw G20, wdrażanie kompleksowego programu mieszkaniowego rządu RP, wydanie przez Komitet Stabilności Finansowej 13 stycznia 2017 r. rekomendacji dotyczącej redukcji ryzyka kursowego portfela walutowych kredytów hipotecznych, prace Komisji Finansów Publicznych nad ustawami w zakresie rozwiązywania problemów kredytów „frankowych” oraz 60. rocznicę Traktatów Rzymskich dotyczących utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Czytaj więcej...Sprawozdania: XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych “Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

01.08.2017 21:25, FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

W dniach 24–25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON , jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej. Czytaj więcej...XIII KFNM 2016: Jak wycenić widok za oknem?

25.11.2016 14:09, Aktualności

Budynki położone w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo uzyskują znacznie wyższe ceny niż ich odpowiedniki ulokowane wśród zabudowy fabrycznej, a apartamenty położone na szczycie wysokościowców uzyskują rekordowe ceny. O tym dlaczego tak się dzieje dyskutowano podczas trzeciej sesji tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Czytaj więcej...
Strona 1 z 3123
0