Wyniki wyszukiwania: Dorota Zielińska

Media społecznościowe: Media społecznościowe a ruch w witrynie www banku

13.08.2018 10:23, NBS 2018/07

Elementem strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych jest oszacowanie mierników sukcesu i efektywności. Trudno jest bez tych danych sprawdzać, czy poruszamy się w dobrym kierunku. Wskaźniki są jak kompas, dzięki któremu (niezależnie od warunków) wiadomo, dokąd zmierzamy. Czytaj więcej...


Dane osobowe: RODO i generowanie leadów w mediach społecznościowych

17.04.2018 14:23, NBS 2018/04

Znaczące wzrosty użytkowników poszczególnych aplikacji zachęcają do włączenia social mediów w strategie komunikacji banków. Szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę również coraz szerszą dostępność do szybkiego internetu, kompleksowo wdrażane e-usługi publiczne oraz coraz lepsze kompetencje cyfrowe Polaków. Czytaj więcej...


Technologie: Sieci społeczne – realne wsparcie konsumenta

23.03.2018 07:56, NBS 2018/03

Każda firma prowadzi dziś biznes społecznościowy. Nie dlatego, że w pewnej warstwie zawsze działa lokalnie i nie dlatego, że budowanie przewagi oraz zdobywanie klientów opiera się na pielęgnowaniu relacji, czyli sieciowaniu. Ale dlatego, że każda może się znaleźć na językach społeczności internetowych, o każdej można wypowiedzieć się pozytywnie lub negatywnie na forum, na portalu branżowym w komentarzach, na Facebooku, na Twitterze, na YouTube etc. Czytaj więcej...

Banki i klienci: Prawo do prywatności i prawo do informacji

01.06.2017 10:15, NBS 2017/05

Aktywność użytkowników w mediach społecznościowych rośnie. Agencje badawczo-analityczne donoszą o powiększającej się grupie konsumentów mediów kolektywnych. To trywializm w cyfrowej gospodarce, wspieranej przez agencje rządowe, samorządowe, organizacje profit i non profit, a jednak dla banków owa prozaiczna informacja rozstrzyga o kształtowaniu strategii rozwoju na kolejne lata. Zjawisko konwergencji świata realnego i wirtualnego skutkuje fundamentalnymi zmianami regulacyjnymi, które być może wyznaczą kres tradycyjnej bankowości. Czytaj więcej...


Technologie: Banki w trendach cyfryzacji

13.05.2017 23:49, NBS 2017/04

Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań służących do pozyskiwania danych o klientach, sprawdzających prawdziwość informacji, wspomagających komunikację i promocję. Ilość danych przyrasta w bardzo szybkim tempie, analizy są dokładniejsze, a wraz z rozwojem aplikacji wspierających budowanie wizerunku oraz promocję marki banki mają większe szanse na dotarcie z komunikacją w odpowiednim czasie, a co najważniejsze – w odpowiednim kontekście i miejscu. Z punktu widzenia banku nie było do tej pory korzystniejszych uwarunkowań do precyzyjnego tworzenia przewagi konkurencyjnej. Czytaj więcej...


Media społecznościowe: Echo rozmów

20.03.2017 14:00, NBS 2017/02

Rozwój internetu otworzył drzwi do innego wymiaru komunikacji. Zza biurka można rozmawiać z wieloma klientami jednocześnie, odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości, podpowiadać, edukować, a nawet… ewangelizować. Bez kosztownych inwestycji, ba nawet za darmo, można szerzyć dobrą nowinę o banku, tworzyć społeczności, rozwijać markę, propagować szczytne idee. Czy banki spółdzielcze wykorzystały w 2016 r. ten olbrzymi potencjał, którym dysponuje sieć? Czytaj więcej...Media społecznościowe: Śmierć Facebooka

17.02.2017 13:15, NBS 2017/01

Zdarzyć się może, a nawet jest to pewne, że Facebook przestanie kiedyś istnieć, tak jak wiele innych portali, które miały dawniej znaczenie, a dziś są tylko punktem na mapie rozwoju mediów społecznościowych w internecie. Nastąpi to wtedy, gdy powstanie marka, która da użytkownikom bogatsze doświadczenie współistnienia i współdzielenia, a organizacjom lepsze możliwości promocji. Czytaj więcej...


Social media: Komunikacja marki w mediach społecznościowych

14.08.2016 22:13, NBS 2016/07-08

Sektor banków spółdzielczych, tak jak pozostałe sektory gospodarki, podlega wpływom cyfrowej rewolucji. Umiejętne korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w procesie komunikacji marki możliwe jest pod warunkiem znajomości aktualnych zagadnień z tego zakresu, wnikliwej obserwacji zmian i umiejętności osadzenia ich w realiach działalności instytucji. Czytaj więcej...


Social media: Fundusze unijne jako osnowa komunikacji banków spółdzielczych w mediach społecznościowych

23.05.2016 20:53, NBS 2016/05

Na pozyskanie 50 mln odbiorców radio potrzebowało 38 lat. Ten sam wynik telewizja osiągnęła w 13, a internet w 4 lata. Aplikacje mobilne, których coraz więcej pojawia się na rynku, potrafią dotrzeć do takiego grona w ciągu kilku, kilkunastu dni. To olbrzymi potencjał promocyjno-informacyjny. Czytaj więcej...


Social media: Media społecznościowe jako sposób komunikacji banku z otoczeniem

20.04.2016 21:39, NBS 2016/04

Wykorzystywanie mediów społecznościowych jest w odpowiednich okolicznościach szansą dla banków spółdzielczych na budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wartościach, relacjach i więzi z klientami. W ujęciu uniwersalnym dla banku jest istotne, aby być tam, gdzie jego klienci. Czytaj więcej...


Social media: Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

28.03.2016 16:00, NBS 2016/03

Bank spółdzielczy jest bankiem relacyjnym. Nie ma co do tego wątpliwości, że byt swój opiera na więziach tworzonych w obrębie zadanej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Nie mógłby istnieć, gdyby nie relacje, które tworzy z interesariuszami. Gros z nich aranżowana jest w sposób tradycyjny, jako wynikowa komunikacji interpersonalnej. Czytaj więcej...


Opinie: Wszystko o wartości wszystko o więzi

18.02.2016 16:23, NBS 2016/02

Banki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Czytaj więcej...
Własny FIZ zapewni w kolejnych latach skokowy wzrost, INDOS zarobił w pierwszym półroczu 2 mln zł

03.09.2015 07:00, Finanse i gospodarka

INDOS, notowana na Catalyst chorzowska spółka działająca na rynku usług finansowych dla sektora MSP, wypracowała w pierwszym półroczu 2015 r. prawie 2 mln zł zysku. Spółka zapowiada, że działający w jej strukturze od ponad roku własny fundusz - INDOS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, powinien jej zapewnić w kolejnych latach skokowe wzrosty. Firma konsekwentnie rozwija działalność na atrakcyjnym dla inwestorów rynku wierzytelności gospodarczych. Czytaj więcej...


Konsultacje społeczne stanowią podstawę budowania wspólnoty lokalnej

12.08.2015 10:38, Tylko u nas

Myślą przewodnią towarzyszącą pracy samorządu w Górze Kalwarii jest budowanie i umacnianie wspólnoty lokalnej. Podstawą tej idei jest koncepcja społeczeństwa obywatelskiego - dojrzałego i świadomego, które tworzą mieszkańcy, poprzez zaangażowanie, otwarte wyrażanie stanowisk i zgłaszanie inicjatyw. Stąd pomysł zorganizowania konsultacji społecznych, dzięki którym możliwe jest nawiązanie prawdziwego dialogu. Czytaj więcej...


0