Wyniki wyszukiwania: Dr Zbigniew R. Wierzbicki

Bankowość Spółdzielcza: Razem można więcej

18.09.2018 04:26, NBS 2018/09

Od czego zależy przyszłość i sukces lokalnych banków spółdzielczych i lokalnych wspólnot samorządowych? Na to pytanie może paść wiele szczegółowych odpowiedzi. Natomiast dominujący będzie jeden nurt, wskazujący na najważniejsze kryteria – czyli poziom dobrobytu i zadowolenia mieszkańców zintegrowanych wokół swoich lokalnych instytucji. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze w wielogeneracyjnym środowisku klientowskim

23.08.2018 10:02, NBS 2018/07-08

Współcześnie tak banki komercyjne, jak i spółdzielcze coraz pełniej uświadamiają sobie skalę przemian związanych z kolejnymi etapami błyskawicznej rewolucji technologicznej. Generują one dla nich coraz to nowe wyzwania, zmuszając je do szybkiego redefiniowania swoich strategii i modeli biznesowych. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Strategia i rola banków w gospodarce 4.0

30.07.2018 13:00, BANK 2018/07

Przed polską bankowością pojawią się nowe wyzwania związane ze sztuczną inteligencją (AI), internetem rzeczy (IoT), konkurencyjną presją ze strony fintechów. Prawdziwą sztuką kompromisu stanie się pogodzenie nowych technologii z zachowaniem prawa do prywatności klientów. A ten aspekt zadecyduje o utrzymaniu ich zaufania do tradycyjnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze i społeczności lokalne wobec rewolucji cyfrowej 4.0

22.01.2018 15:14, NBS 2018/01

Samorządy i społeczności lokalne, a wraz nimi lokalne banki spółdzielcze, mają przed sobą cywilizacyjne wyzwania związane ze zbliżającą się w szybkim tempie rewolucją cyfrową 4.0. indukującą głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych. Czytaj więcej...Na drodze ku cyfrowej administracji, cz.4

07.12.2017 12:00, Aktualności

Czynnikiem który będzie mieć pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności w nadchodzących latach jest bez wątpienia cyfrowa rewolucja. Istotnym wsparciem dla regionalnych i gminnych włodarzy na drodze ku cyfrowej administracji i elektronicznym usługom publicznym może być sektor bankowy, który na przestrzeni minionych dwóch dekad posiadł olbrzymie kompetencje w tym obszarze. Problematyce tej poświęcona była kolejna sesja Forum Nowoczesnego Samorządu. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Strategiczne zmiany strukturalne w bankowości spółdzielczej

20.10.2017 10:17, NBS 2017/10

Podejście części banków spółdzielczych do swoich strategii rozwoju i operacyjnych sposobów funkcjonowania, czyli modeli biznesowych, jest niepokojące. Dyskusja nad dylematami rozwoju bankowości spółdzielczej trwa od lat. Niestety, nie widać w tych dyskusjach strategicznego przełomu. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Bankowość spółdzielcza wobec wyzwań technologicznych

30.07.2017 11:28, NBS 2017/07-08

W drugiej dekadzie XXI w. mamy do czynienia z ogromnym, niespotykanym wręcz, przyspieszeniem tempa zmian technologicznych. Determinują one sposoby działania wszystkich grup pośredników finansowych. Digitalizacja obejmuje kolejne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Dzisiaj coraz częściej stawiane jest pytanie o to, czy w zdigitalizowanym świecie przyszłości będzie miejsce dla banków w dzisiejszym tego słowa znaczeniu? Jak będą się zmieniać bankowość i banki, w tym spółdzielcze? Czytaj więcej...


Horyzonty Bankowości 2017: Modele biznesowe, digitalizacja, regulacje…

27.07.2017 01:53, BANK 2017/07-08

Tegoroczne IV Forum Strategii Bankowych poświęcone było ewolucji modeli biznesowych banków w latach 2020–2025, wpływie digitalizacji na ich strategie oraz unijnemu tsunami regulacyjnemu, które ogranicza rentowność sektora bankowego w całej Europie. To unikalne spotkanie bankowych praktyków, naukowców i ekspertów z firm okołobankowych, na długo będzie inspiracją dla bankowców zajmujących się planowaniem strategicznym. Czytaj więcej...
Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

01.06.2017 10:30, NBS 2017/05

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków. Czytaj więcej...


Banki i klienci: Obligacje komunalne w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej

15.05.2017 07:27, NBS 2017/04

Niezależnie od bieżących problemów regulacyjnych dotyczących sektora oraz wprowadzania nowych technologii, banki spółdzielcze i ich zrzeszenia muszą obronić i wzmocnić swoje pozycje na rynkach lokalnych. Dziwić zatem może wciąż niewielkie ich zaangażowanie w emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorstw komunalnych. Czytaj więcej...Gospodarka: Banki spółdzielcze wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

23.03.2017 08:45, NBS 2017/03

Na stronach www Ministerstwa Rozwoju jakiś czas temu opublikowano rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Lektura dokumentu skłania do refleksji nad jej lokalnym wymiarem i potencjalną rolą, jaką w jej realizacji odegrać mogą lokalne instytucje finansowe, zwłaszcza banki spółdzielcze. Czytaj więcej...
Banki Spółdzielcze: Strategiczne dylematy rozwoju i funkcjonowania banku spółdzielczego

06.02.2017 18:09, NBS 2016/11

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, skąd się biorą – po tylu latach względnego spokoju – spektakularne kłopoty kolejnych dużych banków spółdzielczych. Jakie są przyczyny strategicznych niedomagań w systemie bankowości spółdzielczej w Polsce? Czy aby nie mamy podobnego problemu co do skali, jak z systemem SKOK- ów? Może wynikają one ze zbliżonych błędów w strategii i funkcjonowaniu? Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Banki spółdzielcze w lokalnych wspólnotach

20.10.2016 16:11, NBS 2016/10

Inspiracją do podjęcia tej problematyki były obrady Forum Liderów Banków Spółdzielczych we wrześniu 2016 r., a szczególnie panel poświęcony lokalnym instytucjom finansowym w procesie budowania wspólnot społecznych, a także trwająca środowiskowa dyskusja nad modelem polskiej bankowości spółdzielczej na następne dekady XXI w. Czytaj więcej...


Szanse czy zagrożenia dla bankowości spółdzielczej: Quo vadis bankowości spółdzielcza?

19.09.2016 20:49, NBS 2016/09

Wyzwania technologiczne w obliczu których stoją banki zrzeszające i banki spółdzielcze, a także wyzwania regulacyjne, nie powinny prowadzić do zaniechania bądź opóźniania dyskusji dotyczącej dalszej ścieżki rozwojowej bankowości spółdzielczej w Polsce. Czytaj więcej...Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

30.07.2016 15:32, BANK 2016/07-08

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...


Strona 1 z 612345...Ostatnia »
0