Wyniki wyszukiwania: Eugeniusz Gostomski

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Unijna: Zaawansowanie procesu budowy unii bankowej

31.08.2019 01:50, BANK 2019/09

W 2012 r. kraje strefy euro, wyciągając lekcję z globalnego kryzysu finansowego, gospodarczego oraz zadłużeniowego w większości państw unijnych, przystąpiły do tworzenia unii bankowej, otwartej także dla krajów spoza Eurolandu[1]. Jej istotą jest ujednolicenie i zwiększenie przejrzystości przepisów regulujących funkcjonowanie banków w krajach unijnych. Ma to nastąpić poprzez przeniesienie części regulacji bankowych ze szczebla krajowego na szczebel europejski i harmonizację regulacji pozostawionych na szczeblu krajowym. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Specyfika kościelnych banków spółdzielczych

21.01.2019 05:30, BANK 2019/01

W Niemczech istnieje obecnie 10 banków kościelnych, z których 9 funkcjonuje w formie spółdzielni, a jeden – Steyler Bank – w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie kościelne banki spółdzielcze zrzeszone są w Federalnym Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR). Czytaj więcej...Bankowość Spółdzielcza: Istota kapitału społecznego w bankach spółdzielczych

23.03.2018 08:55, NBS 2018/03

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwiniętych opiera się nie tylko na kapitale rzeczowym, finansowym i ludzkim, ale także społecznym. W Polsce poziom kapitału społecznego jest niski, co utrudnia pokonywanie dystansu dzielącego nasz kraj od państw rozwiniętych. Czytaj więcej...
Technologie: N26 – konkurencja dla tradycyjnych banków?

22.01.2018 14:02, NBS 2018/01

Pozycjonuje się na rynku jako wiodący bank mobilny specjalizujący się w obrocie płatniczym. Zainteresowanych ofertą wita słowami „Twój rachunek rozliczeniowy jest taki, jaki powinien być: prosty, darmowy i dostępny z każdego miejsca”. Czy pierwszy w pełni wirtualny bank na świecie odbierze klientów instytucjom tradycyjnym? Czytaj więcej...


Regulacje nadzorcze: Konieczność respektowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych

01.06.2017 08:30, NBS 2017/05

Jedną z podstawowych reguł istniejących w prawodawstwie wspólnotowym i narodowym krajów członkowskich UE jest zasada proporcjonalności. Nakazuje ona organom unijnym i państwowym stosowanie jedynie takich środków prawnych, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Na zaufanie muszą pracować wszyscy członkowie grupy

17.02.2017 15:15, NBS 2017/01

Zaledwie 40% ankietowanych klientów bankowości spółdzielczej wykazuje zaufanie do sektora finansowego. Odsetek osób nieufających bankom jest w tej grupie znacznie wyższy aniżeli w przypadku klientów placówek komercyjnych – te dość zaskakujące dane, przytoczone podczas konferencji wieńczącej obchody 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przez prof. Janusza Czapińskiego, wywołały zrozumiałe poruszenie wśród uczestników seminarium. Czytaj więcej...
Zagranica: Możliwe konsekwencje brexitu dla londyńskiego centrum finansowego i banków europejskich

20.10.2016 16:05, NBS 2016/10

Obowiązujący od 2009 r. traktat lizboński (Traktat o Unii Europejskiej - TUE), w przeciwieństwie do poprzednich traktatów integracyjnych, zawiera klauzulę wyjścia i klauzulę wykluczenia kraju członkowskiego z Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 50 TUE każde państwo członkowskie może wystąpić do organów unijnych w Brukseli z wnioskiem o wystąpienie z Unii. Następnie powinny być prowadzone negocjacje w sprawie sposobu wyjścia i warunków przyszłych relacji danego państwa z Brukselą. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Wielkie wyzwania dla małych banków

14.08.2016 22:29, NBS 2016/07-08

Podwójne wyróżnienie dla Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu - tym tyleż symbolicznym, co wymownym gestem rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod hasłem "Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku", zorganizowana 14 czerwca br. w gmachu radomskiej uczelni. Odznakę "Za Zasługi dla Spółdzielczości" przyznała UTH Krajowa Rada Spółdzielcza, natomiast Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uhonorował wydział ekonomiczny tej uczelni odznaką "Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej ". Czytaj więcej...


Strona 1 z 612345...Ostatnia »
0