Wyniki wyszukiwania: Grzegorz Brudziński
Horyzonty bankowości 2014: Dla kogo szklany sufit

13.03.2014 15:46, BANK 2014/03

Jeśli stawiamy sobie pytanie, jaki może być rok 2014 dla sektora bankowego, to za każdym razem odpowiedź jest inna w zależności od tego, jaką perspektywą czasową operujemy. Jednak wskazując na rosnące wskaźniki ekonomiczne, powinniśmy mieć w pamięci lekcję, jaką dostały niektóre podmioty w ubiegłym roku, że wysokie koszty działania w połączeniu z kurczącymi się marżami bankowymi są nie do pogodzenia z niskimi stopami procentowymi. Rosnąca gospodarka daje trochę więcej czasu na działania, ale w żadnym wypadku nie usuwa tego wyzwania. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Gospodarka po reformie OFE

05.12.2013 03:03, BANK 2013/11

Debatę temu poświęconą zorganizowała w październiku redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK". Naszymi gośćmi byli: główny ekonomista Banku PKO BP Radosław Bodys, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak i główny ekonomista Banku Pekao S.A. Marcin Mrowiec. Redakcję reprezentowali wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji nadzorujący wydawnictwo Andrzej Wolski, redaktor naczelny MF BANK Stanisław Brzeg-Wieluński oraz moderator debaty redaktor Grzegorz Brudziński. Poniżej prezentujemy skrócony zapis tejże debaty Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Rozwiązanie w dwóch ruchach

23.09.2013 18:59, BANK 2013/09

10 lipca Komisja Europejska przedstawiła dwa istotne dokumenty, czyli projekt dyrektywy dotyczącej jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej oraz znowelizowane zasady pomocy publicznej dla banków w krajach UE. O ile projekt dyrektywy został określony przez jej krytyków j ako strzał startowy do długiej debaty, to zupełnie innej natury jest sama nowelizacja. Po pierwsze ona już obowiązuje od 1 sierpnia br., a po drugie reguluje część istotnych zagadnień, które są powtórzone w projekcie dyrektywy. Czytaj więcej...


Temat numeru: Standardy nowego otwarcia

23.09.2013 18:56, BANK 2013/09

Myślę, że w przyszłym roku naszą branżę czeka całkowicie nowe otwarcie, gdy zacznie funkcjonować wspólny standard płatności mobilnych wraz z odpowiednią ku temu infrastrukturą pod egidą spółki joint venture - przekonuje Piotr Alicki, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A., odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, w rozmowie z Grzegorzem Brudzińskim. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Fuzja, która może przyśpieszyć zmiany

22.07.2013 22:56, BANK 2013/07-08

Przejęcie przez PKO BP aktywów związanych z grupą Nordea Bank P olska to nie tylko operacja, która ma wymiar statystyczny, gdy łączy się numer jeden z numerem dziesiątym na liście największych podmiotów w sektorze bankowym. To przede wszystkim próba zmiany modelu dochodowości, gdyż ten oparty na hipotecznym kredycie walutowym, z jakim można utożsamiać właśnie spółki z g rupy Nordea, będzie zastępowany przez propozycję biznesową PKO BP dostosowaną do odmiennego otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Przepychanki wokół uporządkowanej likwidacji

15.06.2013 20:18, BANK 2013/06

Jeśli kierować się zapowiedziami płynącymi chociażby z K omisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy to właśnie wkraczamy w okres, w którym projekt u nii bankowej i jej poszczególne filary powinny być już w bardzo zaawansowanej fazi e. Od tego jednak czasu zmieniła się głównie aura za oknami, bo dla części tych p rojektów czas zatrzymał się w najlepszym razie w miejscu. Czytaj więcej...


Strona 1 z 41234
0