Wyniki wyszukiwania: Grzegorz Elaniuk


XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Wyniki banków: Banki na rondzie

14.06.2019 10:10, BANK 2019/06

Banki są obecnie pod ogromną presją. Z jednej strony oczekiwania akcjonariuszy i nacisk na zyski i dywidendy. Z drugiej strony Skarb Państwa jako poborca podatków i dywidend ze spółek, w których ma udziały. No i najważniejsi – klienci z ich oczekiwaniami. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

20.06.2017 21:30, BANK 2017/06

Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być lepiej. Wydaje się, że sektor bankowy na przekór wszystkiemu rozwija się dobrze i notuje coraz to nowe rekordy. Rosną aktywa, kredyty, depozyty, kapitały, a nawet przychody i wynik finansowy. Jednak jest i będzie coraz trudniej, bo wyczerpaniu ulegają rezerwy proste, z jakich ciągle udawało się bankom korzystać… Czytaj więcej...
IT@BANK 2016: Gdzie bankier nie może – tam IT wyśle

14.12.2016 23:48, BANK 2016/11

Dla rynku finansowego nadeszły lata chude – coraz to nowe obciążenia fiskalno-regulacyjne powodują erozję bazy dochodowej. To źle dla polskich firm informatycznych. No bez przesady, może to nawet lepiej. Restrykcyjna polityka fiskalna wobec sektora finansowego wymaga coraz to nowych cięć w kosztach, a to przekłada się na konieczność inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Anatomia dochodu

31.07.2016 20:38, BANK 2016/07-08

Za nami pierwsze miesiące istnienia podatku bankowego, o dochody z działalności coraz trudniej, a i BFG nie zasypia gruszek w popiele. Tematem analizy do letniego numeru uczyniliśmy sprawę najważniejszą z ważnych - a mianowicie, skąd się biorą dochody w bankach? Jak zwykle pod lupę bierzemy 13 instytucji, które upubliczniają swoje kwartalne wyniki z racji notowania akcji na giełdzie. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Struktura portfela największych banków

25.01.2016 22:00, BANK 2016/01

O prócz kwartalnego monitoringu sytuacji finansowej banków, będziemy regularnie poddawać analizie również wybrane aspekty ich działania. Na początek przeanalizujemy portfel kredytowy, jego strukturę i jakość mierzoną udziałem należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. Bazujemy na wynikach opublikowanych przez 13 banków w raportach kwartalnych, obowiązkowych do upubliczniania przez spółki giełdowe. Dane nie są do końca porównywalne pomiędzy bankami, ale pomimo to pozwalają analizować sytuację poszczególnych banków jak i całej populacji. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Banki na 3/4

17.12.2015 12:50, BANK 2015/12

11 miesięcy roku za nami, warto zatem zaprezentować wyniki, jakie banki uzyskały w pierwszych trzech kwartałach. Sektor jest w fazie dynamicznego rozwoju, zmieniają się zasady regulacyjne, rosną składki na BFG, a nie wiadomo, co jeszcze może przynieść przyszłość. Dlatego uznaliśmy, że należy przyjrzeć się temu, jak bieżące wydarzenia wpływają na wyniki uzyskiwane przez polskie instytucje finansowe. Czytaj więcej...


IT@ Bank 2015: Lek na koszty i regulatora

18.11.2015 00:48, BANK 2015/11

Prezentując wyniki jubileuszowej - dziesiątej odsłony rankingu firm informatycznych, warto podkreślić ogrom pracy wykonanej w ostatniej dekadzie przez sektor IT świadczący usługi dla podmiotów finansowych. Obserwujemy nieprzerwany rozwój i postępującą rewolucję technologiczną oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów banków. Dzisiejszy klient jest znacznie bardziej wymagający, dysponuje doskonałym sprzętem dającym mu 24-godzinny dostęp do środków finansowych praktycznie z każdego miejsca na świecie Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2015: Czy to był ostatni dobry rok? (w artykule: TABELE GŁÓWNE RANKINGU)

10.06.2015 14:27, BANK 2015/06

Po raz kolejny 2014 r. okazał się dla banków rokiem jeszcze lepszym od poprzedniego. Wydawało się, że już trudno będzie o poprawę, ale sektor bankowy - jak wiadomo - stale potwierdza swoją witalność w zmiennym otoczeniu makro- i mikroekonomicznym i to stanowi o jego sile. Pokazuje wysoką elastyczność, choć przecież duże banki to ogromne instytucje zatrudniające po kilka tysięcy osób każda. Czytaj więcej...50 Największych Banków w Polsce – 2014: Bankowa witalność

09.06.2014 22:25, BANK 2014/06

Rok 2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla banków. Znowu osiągnięte zostały rekordowe wyniki - tym razem przy spadających przychodami Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane na stojące przed nimi wyzwania. Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce: Głębszy oddech czy zadyszka

15.06.2013 19:41, BANK 2013/06

Wyniki banków uzyskane w 2012 r. były nadal bardzo pomyślne, chociaż we wszystkich analizowanych obszarach daje się zauważyć stabilizację. Koniunktura ze strony gospodarstw domowych ciągle dobra i pełna optymizmu w pierwszym półroczu 2012 r., potem stopniowo zaczynała gasnąć. Podobnie było w wypadku przedsiębiorców, którzy stykali się z hamującym popytem zarówno ze strony rynku krajowego, jak i europejskich rynków eksportowych, które wciąż odczuwają rezultaty prowadzonych działań stabilizacyjnych. Zważywszy sytuację otoczenia, wyniki polskiej bankowości można uznać za bardzo dobre. Rok 2013 przyniesie zapewne odpowiedź na pytanie, czy to głębszy oddech, czy może już zadyszka sektora bankowego. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212
0