Wyniki wyszukiwania: Jacek Gieorgica


Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność

29.12.2018 03:45, NBS 2018/12

Dyskusja nad kształtem modelu bankowości spółdzielczej w Polsce nabiera tempa. Mówiono o tym szeroko podczas zakończonego we wrześniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podkreślono wówczas, że brakuje ujednoliconego podejścia banków spółdzielczych i wspólnego modelu odnośnie stosowanych rozwiązań informatycznych. Tymczasem, łącząc siły w tym obszarze, mogłyby one sprostać wyzwaniom technologicznym i efektywnie konkurować z bankami komercyjnymi. W tym względzie warto wzorować się na innych i brać przykład z wypracowanych już rozwiązań. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale wciąż bardzo wysoki

31.10.2018 01:24, BANK 2018/10

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kw. pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyło 400 mld zł, a rozmiar akcji kredytowej w pierwszym półroczu to najlepszy wynik banków w tym segmencie od 7 lat. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Czy strategiczny sojusz z dostawcą rozwiązań IT jest możliwy?

18.09.2018 04:07, NBS 2018/09

Strategiczne alianse nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. Coraz szybsze tempo dokonujących się przemian i coraz bardziej skomplikowane otoczenie konkurencyjne często wymuszają poszukiwanie nowych, sprawnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Wspólnie realizowane projekty w strategicznych dziedzinach czy wykorzystywane rozwiązania technologiczne przez firmy, które na co dzień stanowią dla siebie konkurencję, nie powodują już wielkiego zdziwienia. Czytaj więcej...Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Rekordy na rynku kredytów mieszkaniowych

12.06.2018 04:00, BANK 2018/06

Pierwszy kwartał 2018 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się najlepszym od roku 2011 pod względem liczby i wartości nowych umów. Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 13 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

23.02.2018 06:20, BANK 2018/02

Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16–74 lata – o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż wysoki

04.01.2018 11:02, BANK 2017/12

W III kw. 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym, o łącznej wartości niższej o 6,3%. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna. Zgodnie z dotychczasową prognozą do końca roku banki mają udzielić niespełna 200 tys. kredytów mieszkaniowych na ponad 40 mld zł. Czytaj więcej...


Banki i klienci: Wiedza – kluczowy element oceny banków

05.07.2017 08:03, NBS 2017/06

Według najnowszych badań „Reputacja Sektora Bankowego” – projektu realizowanego przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r. – społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie. Warto odnotować, że mamy do czynienia z kolejnym, stopniowym wzrostem ocen, jakie nasze społeczeństwo wystawia bankom na przestrzeni ostatnich lat. Czytaj więcej...
Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

15.05.2017 04:10, NBS 2017/04

Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje Czytaj więcej...


Bank i Klient: Komu wierzymy?

23.03.2017 06:15, NBS 2017/03

W ocenie banków przede wszystkim sobie. W szerszym jednak kontekście okazuje się, że dla większości z nas ludzie podobni do nas są równie wiarygodni jak eksperci czy znawcy branży. Jeśli zaś chodzi o komunikację biznesową, to więcej osób byłoby skłonnych uwierzyć pracownikowi firmy niż jej prezesowi czy członkowi zarządu. Jakie konsekwencje może mieć to dla banków i klientów? Czytaj więcej...Bank i Klient: 33 mln rachunków dostępnych przez internet

01.03.2017 17:30, BANK 2017/02

Na koniec III kw. ub.r. liczba rachunków dostępnych przez internet dla klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln. Blisko połowa z nich to rachunki aktywne, na których dokonywana jest przynajmniej jedna operacja w miesiącu. W segmencie przedsiębiorców liczba czynnych umów bankowości internetowej sięgnęła 2,43 mln, przy współczynniku aktywności na poziomie 56%. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Mniej kredytów mieszkaniowych

30.12.2016 11:34, BANK 2016/12

W III kw. br. zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat. Istotny wpływ na tę sytuację miała dotychczasowa dynamika programu „Mieszkanie dla Młodych” i stosunkowo szybkie wyczerpanie środków przewidzianych na bieżący rok, które nastąpiło już w marcu. Wyniki po III kwartale, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów, utrzymują się jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Czytaj więcej...


Mniej kredytów mieszkaniowych w III kwartale i stonowane prognozy

29.11.2016 16:07, Raporty

III kwartał 2016 roku upłynął pod znakiem znacznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat. Istotny wpływ na tę sytuację miała dotychczasowa dynamika Programu „Mieszkanie dla Młodych” i stosunkowo szybkie wyczerpanie środków przewidzianych na bieżący rok, które nastąpiło już w marcu. Wyniki po III kwartale, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów, utrzymują się jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Czytaj więcej...Bank i Klient: Dobre wyniki po II kwartale

01.10.2016 22:06, BANK 2016/09

Zapowiedź zakończenia programu "Mieszkanie dla Młodych" oraz typowy dla polskiego rynku efekt sezonowości to główne czynniki, które wpłynęły na istotnie wyższe wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w II kw. br. Banki udzieliły ponad 49 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości przekraczającej 10,6 mld zł, czyli odpowiednio o 9,8% i 12,45% więcej niż w I kw. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Osobiste doświadczenia najważniejszym elementem oceny banków

07.06.2016 08:12, BANK 2016/05

Polacy mają na ogół pozytywne osobiste doświadczenia w relacjach z bankami i to one w największym stopniu determinują społeczną ocenę banków. Mimo zniekształcenia w przestrzeni publicznej obrazu postrzegania działających w Polsce banków, zarówno społeczna ocena ich reputacji, jak i poziom deklarowanego zaufania nie zostały podważone Czytaj więcej...


Bank i Klient: W ciągu roku przybyło ponad 5 mln rachunków internetowych

25.04.2016 16:31, BANK 2016/04

Potencjał nowoczesnych kanałów dostępu w bankach wzrasta. Na koniec ubiegłego roku liczba rachunków umożliwiających klientom indywidualnym korzystanie z bankowości przez internet ustabilizowała się na poziomie przekraczającym 30 mln. W ciągu 12 miesięcy zwiększyła się natomiast o ponad 5 mln, czyli aż o jedną piątą - wynika z najnowszej edycji NetB@nku. Banki wykorzystują także funkcjonalność swoich serwisów, aby umożliwić klientom wygodne składanie wniosków o dopłaty z rządowego programu 500+. Czytaj więcej...Strona 1 z 3123
0