Wyniki wyszukiwania: Jerzy Majka
Bankowość spółdzielcza: Bankowe kadry pod lupą ekspertów

29.12.2018 03:01, NBS 2018/12

Relacje pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi a ich klientami zdeterminowane są w znaczącym stopniu przez jakość i kompetencje bankowych kadr. To ludzie, pomimo rozwoju technik cyfrowych, wciąż okazują się niezbędni zarówno dla studenta aktywującego pierwsze konto bankowe, rolnika ubiegającego się o unijną dotację, jak i przedsiębiorcy poszukującego zaawansowanych form finansowania inwestycyjnego. Nieocenioną formą budowy więzi ze społecznościami lokalnymi jest też ponadprzeciętne zaangażowanie pracowników banków spółdzielczych w szeroko rozumianą edukację finansową Czytaj więcej...IT@BANK 2018: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

30.11.2018 06:08, BANK 2018/11

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Kredyt studencki nie tylko dla młodych

26.11.2018 12:21, BANK 2018/11

„Konstytucja dla Nauki”, czyli wchodząca w życie wraz z początkiem 2019 r. ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przyniesie wiele zmian nie tylko w zarządzaniu uczelniami czy ocenie publikacji pracowników naukowych. Gruntownym korektom zostały również poddane reguły udzielania kredytów studenckich. Zarówno żacy, jak też i doktoranci zyskają znacznie więcej czasu na ubieganie się o finansowanie, a cała procedura kredytowa zostanie znacząco uelastyczniona i dostosowana do realiów gospodarki elektronicznej. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: Z polisą na szlaku

31.10.2018 01:48, BANK 2018/10

Alarmujące doniesienia z różnych stron świata o Polakach koczujących na odległych lotniskach i apele o finansowe wsparcie dla turystów, dla których zabrakło środków na leczenie w zagranicznych szpitalach stały się już niechlubną tradycją sezonu urlopowego. Większości z tych kłopotów można by bez problemu uniknąć, gdyby uczestnicy wyjazdów, w szczególności zagranicznych, dysponowali należytą wiedzą w zakresie ubezpieczania ryzyk towarzyszących wakacyjnym podróżom. Czytaj więcej...
Raport specjalny. Obsługa gotówki: Automatyzacja i konsolidacja: dokąd zmierza branża CIT?

27.09.2018 01:13, BANK 2018/09

Wartość gotówki znajdującej się w obiegu przekroczyła już 200 mld zł i stale rośnie, zadając tym samym kłam twierdzeniom o rychłym końcu tradycyjnej formy płatności. Beneficjentami tej sytuacji są i najprawdopodobniej w coraz większym stopniu będą podmioty z branży cash-in-transit, które sukcesywnie przejmują obowiązki w dziedzinie transportowania i obsługi wartości pieniężnych. Czytaj więcej...


Samorząd: Nie tylko kredyt i pożyczka

18.09.2018 04:02, NBS 2018/09

Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji samorządowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla lokalnych włodarzy. Ograniczony wybór źródeł, relatywnie skąpe fundusze własne w przypadku najmniejszych gmin oraz przekazywanie samorządom coraz to nowych zadań przez administrację szczebla centralnego bez równoległego zapewnienia funduszy na ich wykonanie – wszystkie te czynniki sprawiają, że wójtowie i burmistrzowie coraz częściej sięgają po alternatywne metody zdobywania pieniędzy. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Nowoczesność, bezpieczeństwo, integracja to priorytety dla spółdzielców

13.08.2018 11:33, NBS 2018/07-08

„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie” – pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznej, dwudziestej drugiej już edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Wyraźne nawiązanie do dokonującego się na naszych oczach procesu digitalizacji usług finansowych nie było przypadkiem. Głównym przesłaniem wydarzenia było w tym roku zaangażowanie lokalnych instytucji finansowych w rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a patronat merytoryczny nad uroczystościami objęła Fundacja Polska Bezgotówkowa. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?

03.08.2018 11:15, BANK 2018/07

Kilkanaście miesięcy temu możliwość zapłaty kartą w jednostkach samorządu terytorialnego stanowiła ewenement. Obecnie plastikowy pieniądz akceptowany jest w blisko 1500 urzędach szczebla lokalnego, a niektóre placówki honorują także instrumenty mobilne. Ambicje rządu sięgają jednak znacznie dalej: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje obowiązek realizacji transakcji bezgotówkowych przez wszystkie organy podatkowe i egzekucyjne w administracji. Czytaj więcej...


Bank i klient: Jeden klik i zapłacone!

31.07.2018 10:07, BANK 2018/07

Dokładnie 20 lat temu na polski rynek finansowy wprowadzono polecenie zapłaty. W najbliższych miesiącach w ofercie wybranych banków pojawi się usługa o intrygującej nazwie QLIPS. Choć obydwa rozwiązania powstały w całkiem odmiennych uwarunkowaniach, ich cel jest jeden: maksymalne usprawnienie procesu opłacania bieżących rachunków i zwolnienie osób uiszczających cykliczne zobowiązania ze żmudnego wprowadzania danych do realizacji przelewu. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Ku otwartemu ekosystemowi usług płatniczych

12.06.2018 07:45, BANK 2018/06

Otwarcie rynku płatności stanowi bez wątpienia największą rewolucję na rynku finansowym A.D. 2018. Dostosowanie się do wymogów dyrektywy PSD2, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych standardów bezpieczeństwa i ochrony klienta i utrzymaniu konkurencyjności względem coraz aktywniejszych podmiotów trzecich, dotyczyć będzie w równym stopniu liderów rynku, jak i niewielkich instytucji o zasięgu lokalnym. Czytaj więcej...Bank i Klient: Czy czeka nas uberyzacja banków?

06.06.2018 13:14, BANK 2018/05

Proces otwierania rynku finansowego, wydatnie wzmocniony poprzez wejście w życie postanowień dyrektywy PSD2, bywa niekiedy określany mianem uberyzacji sektora bankowego. Choć obydwa procesy różnią się znacząco w samych założeniach, to nietrudno wskazać pomiędzy nimi szereg analogii. Najważniejszą z nich jest konsekwentne odchodzenie od dominującego przez lata prymatu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rzecz zwiększonej elastyczności świadczenia usług i prawa wyboru oferenta. Czytaj więcej...Bank i Klient: Wyzwań nie zabraknie

09.05.2018 15:15, BANK 2018/04

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Banki znowu prymusami

23.02.2018 06:35, BANK 2018/02

Polski sektor bankowy po raz kolejny potwierdził swą pozycję lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem minionego roku i zarazem na pięć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Związek Banków Polskich zakończył prace nad projektem kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe. Ostateczny kształt dokumentu zależeć będzie od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który na początku stycznia br. otrzymał projekt do konsultacji. Czytaj więcej...


Strona 1 z 3123
0