Wyniki wyszukiwania: Jerzy Rawicz


IT@BANK 2018: Otwarcie rynku coraz bliżej

28.11.2018 00:59, BANK 2018/11

Krok w tył w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji, wpuszczanie lisa do kurnika, masowa ucieczka klientów tradycyjnego sektora bankowego do fintechów – opinie towarzyszące przygotowaniom do przyjęcia dyrektywy PSD2 nierzadko uderzały w alarmistyczny ton. Dziś, kiedy pierwszy etap implementacji unijnego prawa jest już za nami, wiadomo, że czarne scenariusze najpewniej się nie spełnią, zamiast ich mogą natomiast pojawić się całkiem nowe perspektywy. Czytaj więcej...


Wydarzenia: W poszukiwaniu źródeł missellingu

23.11.2018 00:26, BANK 2018/11

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed globalnym sektorem consumer finance. Doświadczenia kryzysu lat 2007–2011 jednoznacznie potwierdziły, iż misselling i nieetyczne zachowania pośredników w branży finansowej generują opłakane skutki nie tylko dla ich klientów, ale przyczyniają się w znacznym stopniu do spowolnienia światowej gospodarki. Czytaj więcej...


Raport NBS Płatności cyfrowe w bankach spółdzielczych: Czas obrać kurs na MŚP

24.10.2018 22:33, NBS 2018/10

Nabierająca wciąż tempa transformacja sektora finansowego nie pozostawia wątpliwości, iż pojęcie business as usual przeszło bezpowrotnie do historii. Ekspansja fintechów, aktywnie wspierana przez wspólnotowe regulacje otwierające rynek dla podmiotów trzecich, ewolucja potrzeb i oczekiwań współczesnych konsumentów czy też gruntowna przebudowa modelu wsparcia rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości ze środków unijnych to czynniki skłaniające do refleksji nad polityką produktową również w lokalnych instytucjach finansowych. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Miesiąc po rewolucji

28.09.2018 04:47, BANK 2018/09

Upowszechnienie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli zwiększyć wpływy budżetowe z tytułu VAT na przestrzeni najbliższej dekady nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych – tak optymistyczny dla budżetu państwa scenariusz zakłada resort finansów. Tymczasem obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca na polski grunt model split payment, budzi poważne obawy przedsiębiorców z sektora mikro i MŚP. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Konsekwencja i racjonalizacja receptą na trudne czasy

23.08.2018 09:39, NBS 2018/07-08

16 czerwca 2016 r. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie dołączył do grona uczestników systemu ochrony instytucjonalnej. – Był to bez wątpienia krok w dobrym kierunku – tak decyzję sprzed dwóch lat ocenił podczas tegorocznego zebrania przedstawicieli banku jego prezes Jan Tygielski. Przestrzegł on również uczestników zgromadzenia przed traktowaniem IPS jako panaceum na wszystkie bolączki funkcjonowania lokalnego sektora finansowego. – Żadna forma nadzoru zewnętrznego nie zastąpi naszej odpowiedzialności i samokontroli – zaznaczył. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Czas na polubowne rozstrzyganie sporów

27.07.2018 09:48, BANK 2018/07

Rekordowe notowania szwajcarskiej waluty przeszły do historii, a kurs franka odpowiada wartościom osiąganym w okresie poprzedzającym osławioną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego. Pomimo tak korzystnych dla frankowiczów uwarunkowań, problematyka hipotecznych kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej wciąż wzbudza poważne emocje. Czytaj więcej...


Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: W czas tsunami spółdzielcy muszą trzymać się razem

04.07.2018 06:04, NBS 2018/06

– Od roku 2008 znajdujemy się w permanentnym szoku regulacyjnym. Aby osiągnąć poziom pełnej doskonałości w tym obszarze, należałoby w zasadzie pozbyć się klientów – powiedział podczas tegorocznego Forum Technologii Banków Spółdzielczych Sławomir Flissikowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu. Wszystko wskazuje na to, iż diagnoza ta opisywać będzie sytuację lokalnych instytucji finansowych również w kolejnej dekadzie, legislacyjne tsunami nie tylko nie zamierza wyhamować, ale wręcz ustanawia kolejne rekordy. Czytaj więcej...Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: KNF kontra… wolność słowa?

12.06.2018 12:45, BANK 2018/06

Platformy internetowe wykorzystywane do świadczenia nielegalnych usług finansowych zostaną na polecenie nadzoru zablokowane, zaś dostęp regulatora rynku finansowego do danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną będzie poddany sądowej kontroli. Takie rozwiązania przewiduje projekt Ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje właśnie rząd. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Synteza wiedzy o kliencie

06.06.2018 12:24, BANK 2018/05

Piętnaście lat temu, 26 kwietnia 2003 r., zaczęła obowiązywać ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej, która stworzyła podstawy dla systemowego przetwarzania i wymiany danych na temat przeterminowanego zadłużenia. Obecnie weryfikacja klienta w biurach informacji gospodarczej stanowi nieodzowny warunek udzielenia kredytu, pożyczki, a nawet zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Biznes na danych

06.06.2018 01:10, BANK 2018/05

Wiedza o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach a także wiarygodności finansowej stanowi dla banków zasób niezwykle cenny, i to nie tylko z uwagi na ocenę zdolności kredytowej. Aktualne dane na temat posiadaczy rachunków czy kredytobiorców pozwalają przedstawić im optymalnie dopasowaną ofertę, udostępnianie informacji o klientach zewnętrznym firmom może również stanowić istotne źródło przychodu dla współczesnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Wierzytelności: Komornicy w przeddzień rewolucji

17.04.2018 14:39, NBS 2018/04

Po dwóch dekadach i licznych nowelizacjach odchodzą do historii obowiązujące od 1997 r. zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. 30 marca br. prezydent złożył podpis pod ustawą o kosztach komorniczych, regulującą wysokość i reguły pobierania opłat za czynności egzekucyjne. Na akceptację głowy państwa oczekuje druga część pakietu, czyli uchwalona przez parlament 22 marca br. ustawa o komornikach sądowych Czytaj więcej...


Wydarzenia: Polskie rzeki odkrywane na nowo

23.03.2018 08:15, NBS 2018/03

Przez wiele lat wiślane nabrzeża w wielu polskich miastach i miasteczkach nie należały do obszarów szczególnie zachęcających do spędzania wolnego czasu. Niekonserwowana od dziesięcioleci infrastruktura i porastające brzegi gęste chaszcze służyły z reguły za schronienie amatorom tanich trunków, zaś o udogodnieniach sportowo-rekreacyjnych lub choćby małej gastronomii w wielu przypadkach nie można było nawet pomarzyć. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Nadciąga kolejna fala

14.03.2018 04:14, BANK 2018/03

Regulacyjne tsunami daje się bankom we znaki już od kilku lat, jednak rok 2018 ustanowi z pewnością nowy rekord w tym obszarze. Na przestrzeni nadchodzących miesięcy niemal równolegle zaczną obowiązywać przepisy kilku kluczowych dla sektora finansowego dyrektyw unijnych, bankom przybędzie też sporo obowiązków wynikających z wchodzącego w życie prawa krajowego. Olbrzymim wyzwaniem będzie również, zapowiadana od wielu miesięcy, rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Etyka na rynku finansowym jest pochodną świadomości i odpowiedzialności

14.03.2018 03:22, BANK 2018/03

Przez ponad 30 lat na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych świata niepodzielnie panował hurraoptymizm. Owej euforii uległ nie tylko sektor bankowy, ale również pozostali interesariusze, nie wyłączając indywidualnych ciułaczy, a w jakimś stopniu również banki centralne w poszczególnych krajach. Otrzeźwienie przyniósł dopiero kryzys lat 2007–2011, który stał się impulsem do ożywionej dyskusji nad etycznym aspektem funkcjonowania rynku finansowego i całej gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Łowcy biznesowych jeleni

23.02.2018 09:21, BANK 2018/02

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm. Czytaj więcej...


Strefa VIP: W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeba ustawicznej edukacji

29.01.2018 11:55, BANK 2018/01

Senior menedżer ds. zarządzania procesami i jakością – tak nazywa się najnowszy stopień zawodowy, nadawany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Związku Banków Polskich. 12 grudnia br. w warszawskim Klubie Bankowca certyfikat taki otrzymało pierwszych piętnastu polskich bankowców. O 73 osoby zwiększyło się również grono dyplomowanych pracowników bankowych. Czytaj więcej...IT@BANK 2017: Cloud computing: nieunikniona perspektywa i wielkie szanse

04.01.2018 10:55, BANK 2017/12

23 października br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wskazówki dla instytucji nadzorowanych odnośnie korzystania z technologii chmurowych. Dokument ten, który pod względem merytorycznym doprecyzowuje zalecenia określone w Rekomendacji D, wywołał ze wszech miar pozytywne reakcje w sektorze finansowym. Cloud computing stanowi wszak jeden z nielicznych obszarów, w których polska bankowość pozostaje w tyle za światową czołówką, zaś odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczane są nierzadko obowiązujące regulacje. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Wychodzenie z dołka

24.11.2017 07:13, BANK 2017/11

Po trzech latach niepewności, rynek bancassurance powoli wychodzi z regulacyjnego szoku. Ożywienie zauważalne jest szczególnie w obszarze ubezpieczeń inwestycyjnych, które do niedawna były przyczyną największych kontrowersji wokół branży. Tymczasem legislacyjne tsunami bynajmniej nie zwolniło tempa: najbliższe miesiące przyniosą kolejne rewolucyjne zmiany, tym razem za sprawą implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Czytaj więcej...


Strona 1 z 3123
0