Wyniki wyszukiwania: Julian Krzyżanowski

Optymalizacja struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia w Alior Banku

25.11.2016 11:44, Z rynku

Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału banku po połączeniu z wydzieloną częścią Banku BPH. Ich efektem ma być osiągnięcie zapowiadanych synergii oraz stworzenie trwałych podstaw do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Czytaj więcej...


HAIZ – bankowość i kontakt z bliskimi w jednej aplikacji

21.11.2016 12:44, Z rynku

Aplikacja HAIZ Alior Banku jest pierwszym na rynku rozwiązaniem, które łączy funkcje komunikatora z usługami bankowości mobilnej. HAIZ pozwala w prosty, intuicyjny sposób wymieniać środki finansowe między użytkownikami oraz utrzymywać równocześnie stały kontakt ze znajomymi i bliskimi za pomocą czatu. Dzięki temu można w każdej chwili bezpośrednio w oknie rozmowy przesłać pieniądze na wspólny wydatek, np. wyjście na pizzę bądź w kilka sekund otrzymać kieszonkowe. Usługa HAIZ jest skierowana zarówno do rodziców chcących bezpiecznie wprowadzić swoje dzieci w świat finansów, jak i do przedstawicieli generacji Y i Z, którzy większość codziennych czynności wykonują przy pomocy smartfonów. Czytaj więcej...


Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH

04.11.2016 12:13, Z rynku

W piątek 4 listopada 2016 r. z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Oznacza to, że wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych, a także produkty dla klientów biznesowych zostały przeniesione do Alior Banku, a ich posiadacze zostali klientami Alior Banku. Czytaj więcej...


Udana emisja akcji Alior Bank

21.06.2016 12:21, Z rynku

Alior Bank przeprowadził największą emisję akcji z prawem poboru na warszawskiej giełdzie od ponad sześciu lat. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Nowe akcje o łącznej wartości 2,2 mld zł trafiły do portfeli niemal 4000 inwestorów z 37 krajów. W ofercie uczestniczyło łącznie ponad 500 inwestorów instytucjonalnych oraz około 3400 osób prywatnych. 21 czerwca br. zyskali oni możliwość handlowania prawami do akcji (PDA) na GPW. Czytaj więcej...
Kibicuj i oszczędzaj z Aliorem

03.06.2016 07:18, Bankowość

Alior Bank przygotował na czas trwania mistrzostw Europy we Francji specjalną ofertę oszczędnościowo-inwestycyjną. Klienci mogą założyć Lokatę Kibica lub zainwestować w produkt strukturyzowany bazujący na notowaniach akcji sponsorów turnieju. Alior Bank jest jedynym bankiem grającym na pozycji oficjalnego sponsora Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czytaj więcej...Nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru

19.05.2016 04:00, Bankowość

Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. będzie można zapisywać się nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.Emisja obejmuje 56.550.249 akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na nowe akcje.Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty. Czytaj więcej...
Alior Bank rozpoczyna współpracę z Uberem

09.05.2016 07:00, Bankowość

Alior Bank, jeden z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, oraz Uber - najszybciej rosnąca firma technologiczna na świecie, rozpoczynają współpracę w zakresie wymiany usług na polskim rynku. Jest to pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku, obejmująca m.in. udostępnienie Uber dla Firm pracownikom Banku, finansowanie samochodów dla kierowców korzystających z aplikacji czy możliwość zamawiania przejazdów przez klientów za pomocą aplikacji mobilnej Alior Banku. Czytaj więcej...
Oferta AGRO w Alior Banku

23.03.2016 09:00, Bankowość

Alior Bank przygotował kompleksową ofertę kredytów AGRO skierowaną do sektorów rolno-spożywczego i przetwórczego. Przedsiębiorstwa i rolnicy indywidualni mogą skorzystać z produktów i zabezpieczeń dopasowanych do specyfiki branży, pozwalających na finansowanie zarówno bieżących potrzeb, jak i inwestycji.  Czytaj więcej...


Wzrost zgodny z oczekiwaniami

03.03.2016 10:00, Bankowość

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku 
w 2015 r. wyniósł 363 mln zł, o 12,6 proc. więcej niż w 2014 r. i był zgodny z zapowiedziami Zarządu z marca ubiegłego roku. Uwzględniając wpłatę na Krajowy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i zwiększone składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny związane 
z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie zysk netto Grupy wyniósł 309 mln zł i był o 4,1 proc. niższy od osiągniętego w 2014 roku. Marża odsetkowa banku w 2015 r. wyniosła 4,6 proc., znacznie przewyższając średnią rynkową, pomimo utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych oraz silnej konkurencji.Alior Bank wypracował w 2015 r. blisko 2,17 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,5 mld zł z tytułu odsetek oraz 332 mln zł z tytułu opłat 
i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) na koniec 2015 r. wyniósł 48,1% po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych i 51,1% po ich uwzględnieniu.Łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 30,9 mld zł, 
a wartość zgromadzonych depozytów 33,7 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 38 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 91,8 proc. Suma bilansowa Grupy Alior Banku na koniec 2015 r. przekroczyła 40 mld zł i w ujęciu rok do roku wzrosła o 32,6 proc. Zgodnie z planem przebiega realizacja strategicznych inicjatyw banku, w tym maksymalizacja korzyści wynikających z połączenia z Meritum Bankiem oraz rozwój współpracy z T-Mobile Polska i rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Czytaj więcej...


Przełomowa oferta pożyczki i konsolidacji w Alior Banku – oprocentowanie niższe aż o 30%

16.02.2016 05:15, Bankowość

Alior Bank wprowadza zupełnie nowy model zniżek dla klientów wnioskujących o pożyczkę gotówkową lub kredyt konsolidacyjny. Bank inspirując się rozwiązaniami z branży ubezpieczeniowej, przygotował ofertę pożyczki, w ramach której osobom z dobrą historią kredytową obniża oprocentowania aż o 30%. Czytaj więcej...


Oddział Alior Banku został zarejestrowany jako bank w Rumunii

03.02.2016 11:00, Bankowość

Narodowy Bank Rumunii zarejestrował oddział Alior Banku jako zagraniczną instytucję kredytową. Jest to ważny krok w kierunku dalszego rozwoju partnerstwa pomiędzy oddziałem Alior Banku w Rumunii i operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom, którego celem jest zaoferowanie klientom dostępu do nowoczesnych produktów i usług bankowych. Czytaj więcej...


Alior Bank wspiera rozwój kobiet

12.10.2015 04:00, Bankowość

Alior Bank zainaugurował program rozwoju kariery skierowany do kobiet. Inicjatywa realizowana jako element polityki zarządzania różnorodnością ma ułatwić wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy pracownikami Banku. Nadrzędnym celem programu jest budowanie w Alior Banku kultury organizacji, w której kobiety mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Czytaj więcej...Alior Bank połączył się z Meritum Bankiem

02.07.2015 04:00, Bankowość

30 czerwca 2015 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku i Meritum Banku, potwierdzona sądowym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do połączenia banków doszło w zaledwie 5 miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku, co oznacza, że jest to bez wątpienia jeden  z najszybciej i najsprawniej realizowanych procesów integracji w polskim sektorze bankowym. Czytaj więcej...Strona 1 z 212
0