Wyniki wyszukiwania: Kazimierz Pierzchała

Banki a klienci: Fundament budowy relacji bank spółdzielczy – społeczność lokalna

16.11.2017 15:56, NBS 2017/11

Człowiek, jako jednostka zdolna kontaktować się z innymi oraz dzięki temu rozumnie współtworzyć własne środowisko, żyje w różnorodnych zbiorowościach społecznych. Pojęcie i meritum samorządności wspólnot lokalnych jest dzisiaj szczególnie ważnym zagadnieniem, zwłaszcza dla wysoko zorganizowanych społeczeństw. Czytaj więcej...Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym

05.07.2017 08:35, NBS 2017/06

Inwestycja w nowe technologie nie musi być postrzegana jako koszt, jeżeli wdrażane rozwiązanie pozwoli bankowi pozyskać nowych klientów. Wiemy już, że banki spółdzielcze mogą być partnerem dla administracji publicznej? Czy jednak sektor ten będzie w stanie obsługiwać globalnych klientów, którzy oczekują takiej samej oferty w każdym miejscu Polski? Czytaj więcej...


Opinie: Zasady etyki postępowania w biznesie a bankowość spółdzielcza. Od ogółu do szczegółu

25.11.2016 15:34, NBS 2016/11

Wprowadzenie Etyka [gr. tá ēthiká ‘traktat o obyczajach’ < éthos ‘obyczaj’, ‘charakter’], termin użyty w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzieła Etyka nikomachejska na oznaczenie opisowo- -krytycznego studium tego, co dotyczy etosu jako ludzkiego charakteru, obyczaju, tj. utrwalonego sposobu zachowania się w środowisku życia, zamieszkania1. Czytaj więcej...


Opinie: Działania dla dobra społeczności lokalnej

23.05.2016 21:04, NBS 2016/05

Spółdzielczość w Polsce, szczególnie bankowa, przeszła wiele różnorodnych transformacji. Jednakże przemiany wizerunkowe i jakościowe bankowości spółdzielczej, a nawet i kryzys finansowy na szczęście nie zdołały wykorzenić charakterystycznych dla nich cech ekonomii społecznej i poczucia odpowiedzialności za region, w którym funkcjonują. Czytaj więcej...
Temat numeru: Zarys analityczno – syntetyczny Dochodzenie roszczeń w drodze sądu polubownego (arbitrażu) w obszarze materialnych i niematerialnych praw autorskich

20.01.2015 22:45, KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Prawa autorskie można w uproszczeniu zdefiniować jako ogół uprawnień, które zapewniają twórcom ochronę ich interesów, zarówno osobistych jak i majątkowych, wynikających z faktu stworzenia określonego dzieła.1 Czytaj więcej...


Turystyka i podróże: Ekonomia i tendencje – podstawowe wyniki badań Aktywność turystyczna Polaków w latach 2007–2012 i częściowo w 2013 r.

10.10.2014 01:43, KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny każdego kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Czytaj więcej...


Prawo:Bezpieczeństwo kupującego w internecie

05.06.2014 20:54, KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Nadchodzą znaczące zmiany przepisów dla klientów kupujących w internecie. 23 czerwca w 2011 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę w sprawie praw konsumentów, która została opublikowana 22 listopada 2011 r. w "Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej".1 Ustawa przenosi do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy. Czytaj więcej...


0