Wyniki wyszukiwania: Krzysztof Maciążek


Wydarzenia: Edukacja ekonomiczna wymaga konsekwencji

27.07.2018 11:58, BANK 2018/07

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – te słowa hetmana Jana Zamoyskiego odnoszą się w szczególny sposób do powszechnej edukacji ekonomicznej. Świadomość mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku, umiejętność zarządzania budżetem domowym i właściwa ocena ryzyka towarzyszącego decyzjom finansowym to cechy mające bezpośrednie przełożenie na kondycję materialną polskich gospodarstw domowych, a ta z kolei w znacznym stopniu decyduje o rozwoju gospodarczym zarówno społeczności lokalnych, jak i całego kraju. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą

07.06.2016 08:06, BANK 2016/05

Skarpety na nogi! Pieniądze na konto! - tym hasłem Bank Pocztowy usiłował wego czasu przekonać rodaków do przeniesienia swych oszczędności z bieliźniarki na rachunek bankowy. Przywiązanie Polaków do tradycyjnej formy gromadzenia środków pieniężnych okazuje się jednak wyjątkowo silne; około 60 proc. nadal przechowuje oszczędności w domu. Czytaj więcej...Relacja z inauguracji modułu NZB w Katowicach

03.03.2016 11:00, Polecamy

Jak sprawić, by oszczędzanie stało się cechą narodową Polaków? Najskuteczniejszym sposobem jest powszechne przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym w ramach programu powszechnej edukacji - czy to szkolnej, czy też akademickiej. Temu ambitnemu i jakże koniecznemu dla przyszłości naszego kraju zadaniu służyć ma najnowszy moduł tematyczny "Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe", realizowany w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Premiera nowego modułu miała miejsce 1 marca br. na Uniwersytecie Śląskim. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Większa płynność dzięki EBI

03.05.2015 14:30, BANK 2015/04

Małe i średnie przedsiębiorstwa są aktywne we wszystkich segmentach gospodarki, choć każdy z nich charakteryzuje inny sposób prowadzenia działalności i tym samym jej finansowania. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem dla funkcjonowania MŚP jest zapewnienie płynności i ciągłości finansowania oraz takich jego źródeł, które w przyszłości pozwolą na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu z realizowanych projektów czy inwestycji. To inwestycje bowiem w dużej mierze decydują o długookresowej przewadze konkurencyjnej. Tak wygląda to przynajmniej w teorii. Tymczasem w rzeczywistości gospodarczej Polski wiele firm, a szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw małych i średnich, nie posiada odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać innowacyjne pomysły lub technologie. Zazwyczaj potrzebne jest finansowanie ze źródeł zewnętrznych. I tu często pojawia się problem, którym są oczywiście pieniądze. Czytaj więcej...
Strona 1 z 212
0