Wyniki wyszukiwania: Małgorzata Gulaprezes

Temat numeru: XII edycja konkursu „The Best Annual Report 2016” Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem

27.07.2017 02:35, BANK 2017/07-08

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców, wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisującym spółkę. Zawiera informacje wymagane i określone przez właściwe ustawy i rozporządzenia zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc też dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki. Czytaj więcej...


0