Wyniki wyszukiwania: Marek Barowicz


Rynek finansowy: Kapitał obrotowy netto w świetle zachowania płynności finansowej

24.11.2017 07:26, BANK 2017/11

Płynność finansowa przedsiębiorstwa określa jego zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań i płatności, co w krótkim okresie ma kluczowe znaczenie dla rynkowego przetrwania jednostki. Na jej zachowanie wpływa odpowiednia (optymalna) polityka finansowa w zakresie sterowania poziomem kapitału obrotowego netto. Czytaj więcej...


Prawo: Gwarancja bankowa w księgach

07.09.2017 17:48, BANK 2017/09

Gwarancja bankowa to instytucja unormowana w prawie bankowym. Jest jedną z metod osobistego zabezpieczania wierzytelności, na wypadek gdyby dłużnik nie wykonał, bądź wprawdzie wykonał, ale nierzetelnie, ciążące na nim zobowiązania (np. handlowe z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług). Jej celem jest uwiarygodnienie zleceniodawcy (np. nabywcy towarów/usług) gwarancji względem jego klienta (np. dostawcy towarów/usług). Czytaj więcej...


0