Wyniki wyszukiwania: Marek Paradowski

Wyróżnienia dla zasłużonych

14.12.2016 21:55, BANK 2016/11

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...


Konsorcjum PKO Banku Polskiego i eService obsłuży płatności bezgotówkowe w placówkach Poczty Polskiej

17.02.2016 05:15, Bankowość

Realizacja projektu instalacji terminali płatniczych w sieci placówek Poczty Polskiej będzie mieć istotny wpływ na dalszy rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, otwierając nowe możliwości oferowania usług dodanych do płatności kartowych i mobilnych. Czytaj więcej...

Forum Usług Płatniczych 2014

17.02.2014 09:16, Forum Usług Płatniczych

Regulacja i innowacja w usługach płatniczych - wyzwania w 2014 roku 24 kwietnia 2014 r., Hotel Sound Garden w Warszawie    Wśród prelegentów m.in.: [alebankmodule origin="tip" par1="Pawe" par2="Bu" par3="garyn" par4="Koordynator" par5="prac" par6="Wydzia" par7="u" par8="System" par9="w" par10="i" par11="Us" par12="ug" par13="P" par14="atniczych" par15="Departament" par16="Rozwoju" par17="Rynku" par18="Finansowego" par19="Ministerstwo" par20="Finans" par21="w" par22="Starszy" par23="Specjalista" par24="w" par25="Departamencie" par26="Rozwoju" par27="Rynku" par28="Finansowego" par29="Ministerstwa" par30="Finans" par31="w" par32="koordynuj" par33="cy" par34="prace" par35="Wydzia" par36="u" par37="System" par38="w" par39="i" par40="Us" par41="ug" par42="P" par43="atniczych" par44="zajmuj" par45="cego" par46="si" par47="m" par48="in" par49="prowadzeniem" par50="prac" par51="legislacyjnych" par52="dotycz" par53="cych" par54="regulacji" par55="w" par56="prawie" par57="krajowym" par58="i" par59="w" par60="prawie" par61="UE" par62="rynku" par63="us" par64="ug" par65="p" par66="atniczych" par67="pieni" par68="dza" par69="elektronicznego" par70="system" par71="w" par72="p" par73="atno" par74="ci" par75="a" par76="tak" par77="e" par78="prawno-ekonomicznych" par79="aspekt" par80="w" par81="rozwoju" par82="obrotu" par83="bezgot" par84="wkowego" par85="Wsp" par86="tworzy" par87="projekt" par88="ustawy" par89="implementuj" par90="cy" par91="do" par92="polskiego" par93="prawa" par94="dyrektyw" par95="o" par96="us" par97="ugach" par98="p" par99="atniczych" par100="PSD" par101="oraz" par102="tzw" par103="drug" par104="dyrektyw" par105="o" par106="pieni" par107="dzu" par108="elektronicznym" par109="EMD2" par110="Prowadzi" par111="te" par112="prace" par113="nad" par114="projektem" par115="rozporz" par116="dzenia" par117="SEPA" par118="podczas" par119="polskiej" par120="prezydencji" par121="w" par122="Radzie" par123="UE" par124="w" par125="drugiej" par126="po" par127="owie" par128="2011" par129="Uczestnik" par130="grup" par131="eksperckich" par132="przy" par133="Komisji" par134="Europejskiej" par135="Komitet" par136="P" par137="atno" par138="ci" par139="oraz" par140="grup" par141="roboczych" par142="ds" par143="us" par144="ug" par145="finansowych" par146="Rady" par147="Unii" par148="Europejskiej" par149="w" par150="zakresie" par151="harmonizacji" par152="prawa" par153="UE" par154="w" par155="obszarze" par156="rynku" par157="us" par158="ug" par159="p" par160="atniczych" par161="i" par162="pieni" par163="dza" par164="elektronicznego" ]Paweł Bułgaryn[alebankmodule origin="tip" ]Koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych,Ministerstwo Finansów Janusz DiemkoPrezes Zarządu,First Data Polska S.A. Dominika DuziakPrzewodnicząca Grupy ds. Komunikacji SEPA Polska, Citi Handlowy Aldona GryzReprezentant Członka Europejskiej Rady ds. Płatności,PKO Bank Polski S.A. Paweł JakubikPrzewodniczący Forum Technologii Bankowych ZBP, Microsoft Sp. z o.o. Tomasz JończykDyrektor Linii Biznesowej Rozliczenia, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Paweł ŁysakowskiNaczelnik Wydziału Normalizacji i Standaryzacji, Narodowy Bank Polski Bartłomiej NocońDyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Elektronicznej, Bank Pekao S.A. Paweł OlszarEkspert, ING BANK Śląski S.A. Anna OstaszkiewiczPrezes Zarządu, PayTel S.A. Wojciech PantkowskiDyrektor Zarządzający Departamentem Klienta Detalicznego, Bank Pekao S.A. Marek ParadowskiPrezes Zarządu, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. dr Michał PolasikAdiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filip SikorskiDyrektor Działu Rozwiązań dla Bankowości i Finansów, ANDRA Sp. z o.o. Martyna SzczepaniakDyrektor Centrum Usług Płatniczych,PayU S.A. Adam TochmańskiDyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski Bartosz ZborowskiDyrektor Biura Projektów Strategicznych,Bank Pekao S.A.  Tematyka forum: Strategie rozwoju bankowości elektronicznejCelem panelu jest przedstawienie perspektyw dalszego rozwoju bankowości elektronicznej. Ocena inwestycji w SEPACelem panelu jest przedstawienie korzyści dla polskiego rynku, związanych z uczestnictwem w wystandaryzowanym, jednolitym rynku płatności - zarówno dla banków, jak i dla użytkowników, administracji publicznej i innych zaangażowanych podmiotów. Akceptacja kart i nowych instrumentów płatniczychCelem panelu jest przedstawienie nowych instrumentów płatniczych oraz sposobów ich akceptacji, które z jednej strony otwierają kolejne możliwości rozwoju rynku, jednak z drugiej strony mogą stanowić wyzwania dla graczy rynkowych. Zobacz: Program Prezentacje Relacja Czytaj więcej...


VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Bank Spółdzielczy Obywatelski

03.11.2013 01:43, NBS 2013/10

Banki są w okresie szoku regulacyjnego. Muszą zdefiniować nowe wyzwania i poszukać pierwszych, najlepszych rozwiązań w wielu obszarach, w tym również - i nie należy się tego obawiać - bardziej efektywnego modelu zrzeszeń - mówi KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ, prezes Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...


eService numerem jeden na rynku!

27.08.2013 11:00, Bankowość

Do ponad 30 proc. wzrosły udziały spółki eService w rynku transakcji kartowych, zarówno pod względem wartości transakcji jak i ich liczby. Stając się liderem wśród agentów rozliczeniowych działających w Polsce spółka osiągnęła cel stawiany w strategii PKO Banku Polskiego kluczowym spółkom Grupy Kapitałowej - obecność w pierwszej trójce najlepszych w branży. Czytaj więcej...

Opinnie: Krew na pierwszej stronie

16.03.2010 11:41, BANK 2010/02

Stwierdzenie, że news zabija rzetelne informowanie staje się niestety coraz bardziej prawdziwe. Ale szczęśliwie bywa też tak, że negatywne skutki epatowania żółtym dziennikarstwem odczuwają nie tylko odbiorcy wiadomości, ale również ich włodarze. Ot choćby zaskakujące wycofanie się dynastii Królów z tygodnika "Wprost". Zdaniem wielu obserwatorów rynku mediów złe wyniki finansowe tego, jakże popularnego tytułu, miały swoje źródło w zmianie przed kilkoma laty profilu pisma właśnie w stronę większej sensacyjności. Dla przeciwwagi podawany jest przykład "Polityki’, która od zawsze unika taniej sensacji i niezmiennie okupuje pozycję lidera wśród tygodników opinii. Czytaj więcej...


0