Wyniki wyszukiwania: Mariusz Zygierewicz

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019

31.08.2019 03:10, BANK 2019/09

Kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych – najważniejszego wydarzenia Związku Banków Polskich poświęconego problematyce działania banków spółdzielczych w Polsce – odbędzie się w dniach 17–18 września br. Czytaj więcej...Wyższa inflacja, czas na kredyty ze stałą stopę procentową?

19.07.2019 09:07, Finanse osobiste

Rosnąca inflacja w końcu doprowadzi do podwyżki stóp procentowych. Nagły wzrost wysokości miesięcznych rat od kredytów mieszkaniowych może być groźny dla gospodarstw domowych i w konsekwencji dla banków. KNF postuluje wprowadzenie obowiązku oferowania przez banki także kredytów ze stałą stopą procentową. Czytaj więcej...


XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Wprowadzenie: Po nowemu, ale z uszanowaniem tradycji

14.06.2019 10:20, BANK 2019/06

XXIV raz nagradzamy najlepsze polskie banki. Tegoroczny „Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK”, używając modnych w życiu politycznym i społecznym słów, łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Tradycja to sposób zbierania danych i część kategorii. Nowoczesność zaś – to nawiązanie do międzynarodowych trendów w tworzeniu tego typu zestawień. W ten sposób chcemy docenić innowacyjność, działania podejmowane w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszukiwanie przez banki najlepszych rozwiązań w relacjach z klientami. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

07.03.2019 01:10, BANK 2019/03

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy. Czytaj więcej...


Legislacja: MDR – nowe obowiązki nakładane na banki

30.11.2018 15:14, NBS 2018/11

W ekspresowym tempie został w tym roku przygotowany przez Ministerstwo Finansów i przeanalizowany przez parlament coroczny projekt ustawy o zmianach podatkowych wchodzących zwyczajowo w życie od początku następnego roku podatkowego. W stosunku do lat wcześniejszych tegoroczna nowelizacja przepisów podatkowych zawiera stosunkowo dużą liczbę ważnych zmian, z którymi podatnicy winni się zaznajomić. I to możliwie jak najszybciej. Czytaj więcej...Wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r.

06.11.2018 09:13, Komentarze ekspertów

Na początku listopada 2018 r. zostały opublikowane wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r. Celem tego badania jest aktualna ocena odporności poszczególnych banków na możliwe szoki spowodowane nagłym pogorszeniem się makroekonomicznych warunków działania banku. Oczywiście przyjęte założenia mają charakter hipotetyczny i nieprawdopodobnego scenariusza zmian w otoczeniu ekonomicznym banków. W stres-teście przyjmuje się warunki znacznie bardziej ekstremalne niż tzw. scenariusz bazowy. Czytaj więcej...Bankowość Spółdzielcza: Wyzwania wynikające z projektu nowej Rekomendacji S

26.10.2018 02:49, NBS 2018/10

W sierpniu br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt nowej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warto odnotować, że pojawił się on relatywnie późno, gdyż założenia do nowego jej brzmienia ukazały się już na początku 2016 r. i od tego czasu trwały prace nad tekstem rekomendacji. Czytaj więcej...Rekomendacja S: kredyty ze stałą stopą procentową i “klucz za dług”. Ryzyko, o którym klienci banków muszą wiedzieć

24.09.2018 14:35, Finanse osobiste

Obowiązkowe wprowadzenie do oferty banków kredytów ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, czy oddanie kluczy do mieszkania w zamian za pozbycie się problemów ze spłatą kredytu hipotecznego. Propozycje takich rozwiązań pojawiły się w nowelizacji Rekomendacji S przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wiążą się one z ryzykiem dla klientów, ostrzega Związek Banków Polskich. Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak banki spółdzielcze radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy?

19.09.2018 11:46, Bankowość spółdzielcza

W drugim dniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele uwagi poświęcono problematyce regulacji dotyczących bankowości spółdzielczej. Obecnie duże zainteresowanie środowiska budzą zmiany legislacyjne w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i dochodzenia roszczeń przez banki. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

18.09.2018 04:38, NBS 2018/09

Przed nami kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, która tradycyjnie każdego roku odbywa się we wrześniu. Podobnie jak w latach poprzednich będzie to największa konferencja dla bankowości spółdzielczej organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB S.A. Jej partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 18 i 19 września. Czytaj więcej...

Forum Strategii Bankowych: nowe regulacje, nowi konkurenci i nowe technologie

12.06.2018 13:58, Wydarzenia

– Mówiąc o strategiach bankowych, nieodzowne jest spojrzenie w przyszłość. Dzisiaj coraz trudniej mówi się o strategiach rozwojowych, a więcej uwagi koncentruje się wokół potrzeb bieżących – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, na otwarcie Forum Strategii Bankowych 2018. Czytaj więcej...

Strona 1 z 612345...Ostatnia »
0