Wyniki wyszukiwania: Monika Skolimowska

Bankowość Spółdzielcza: Gotówka do lamusa?

18.09.2018 04:22, NBS 2018/09

Niewątpliwie nowe reguły obsługi gotówki – wprowadzone Zarządzaniem nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – wprowadzają rewolucję w zakresie sprawozdawczości. Banki będą musiały podawać informacje o rodzajach posiadanych urządzeń, ich producentach, a także o liczbie egzemplarzy będących w użyciu w danej lokalizacji Czytaj więcej...


Bankowość: Ocena zdolności kredytowej

16.11.2017 15:59, NBS 2017/11

Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy dla konsumenta, któremu bank odmówił udzielenia kredytu, jest pożyczenie gotówki w parabankach i firmach funkcjonujących w internecie. Choć wydaje się to najprostszym rozwiązaniem, to może prowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Skoro ktoś nie był w stanie spłacić bankowego zobowiązania terminowo, to czy będzie płacił na czas drogą pożyczkę w parabanku? Czytaj więcej...Banki spółdzielcze: Nowe perspektywy współpracy z tradycyjnym klientem spółdzielców

23.03.2017 07:00, NBS 2017/03

Finansowanie sektora rolno-spożywczego stanowi od niepamiętnych czasów jeden z istotniejszych obszarów aktywności banków spółdzielczych. To właśnie przez lokalne instytucje finansowe przepływa strumień unijnych dotacji dla polskiego rolnictwa. Bankowość spółdzielcza ma też najbogatszą ofertę kredytów, leasingu czy ubezpieczeń, optymalnie dopasowanych do poszczególnych segmentów gospodarki rolnej. Czytaj więcej...Poręczenia: Poręczenie zapłaty wadium – większe szanse na kontrakt

18.02.2017 00:51, NBS 2016/12

Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania – kredytów bankowych oraz pożyczek. Nowością w ofercie Funduszu Pomerania jest poręczenie zapłaty wadium. Jest to najrzadziej stosowany przez przedsiębiorstwa produkt. Czytaj więcej...Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych: Fundusz Pomerania wspiera rozwój sektora MŚP

18.02.2016 16:21, NBS 2016/02

Wiele podmiotów gospodarczych, które chcą się rozwijać, korzysta z obcego kapitału. Niejednokrotnie w wyniku procedowania wniosku o kredyt okazuje się, że posiadają niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy też krótką historię kredytową. Czytaj więcej...


Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

20.01.2015 22:53, KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem. Czytaj więcej...Banki: Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem – Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego

10.10.2014 01:48, KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. W praktyce każdy bank dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym. Czytaj więcej...


0