Wyniki wyszukiwania: Przemysław Mazurkiewicz

Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: GDPR – najbardziej restrykcyjny przepis regulujący ochronę danych osobowych w historii

11.05.2017 06:38, BANK 2017/04

GDPR (General Data Protection Regulation) to przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie mające na celu zapewnienie jednolitego poziomu ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


IT@Bank 2015: Dostępność informacji – jak stawić czoła trzem najważniejszym wyzwaniom

17.11.2015 14:08, BANK 2015/11

W każdej większej organizacji dane stanowią swego rodzaju układ krwionośny, umożliwiając jej codzienne działanie, zachowanie ciągłości funkcjonowania i prawidłowy obieg niezbędnych informacji. Niestety, bardzo często menedżerowie odpowiedzialni za IT wiedzą bardzo niewiele na temat tego, co znajduje się w ich danych, dlaczego ponoszone są koszty przechowywania tych konkretnych informacji, jakie ryzyka niosą za sobą ich ewentualna utrata lub usunięcie. Innymi słowy działowi informatycznemu jest trudno określić, jaką rzeczywistą wartość można wydobyć z utrzymywanych na infrastrukturze IT informacji. Są to dane, które docelowo mogą stać się ciemnymi. Czytaj więcej...


0