Wyniki wyszukiwania: Stefan Cieśla

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Banki spółdzielcze – czy czas na zmianę? Jak poprawić synergie sektora?

15.10.2019 18:48, BANK 2019/10

Aby zdać sobie sprawę z potencjału tkwiącego w spółdzielczości bankowej, należy przypomnieć, iż instytucjami finansowymi wywodzącymi się z niej są tak potężne organizacje, jak Raiffeisen Bank czy Credit Agricole. Osiągnęły one ogromny sukces, korzystając ze wsparcia lokalnych banków spółdzielczych, z których każdy jest niewielki, ale łącznie mają znaczącą siłę kapitałową. Czytaj więcej...Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konserwatyzm dla ryzyka mile widziany

18.02.2019 04:32, BANK 2019/02

Kiedy w 1969 r. Robert Noyce po raz pierwszy prezentował prototyp mikroprocesora, skonstruowanego w Intelu przez zespół Teda Hoffa, entuzjastycznie wypowiedział pamiętne słowa: „to przedmiot, który zmieni świat, zrewolucjonizuje wasze domy, nie będziecie już nawet potrzebować pieniędzy; wszystko będzie odbywać się drogą elektroniczną.” Czytaj więcej...
Rolnictwo: Ustawa o spółdzielniach rolników – rozwiązanie czy półśrodek?

29.12.2018 02:33, NBS 2018/12

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro. Czytaj więcej...


Banki i rolnictwo: Pomoc dla przedsiębiorstw grup producenckich

21.10.2018 15:26, NBS 2018/10

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro. Czytaj więcej...

Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze a informatyka

04.07.2018 05:02, NBS 2018/06

Od lat wśród przedstawicieli zarówno banków zrzeszających, jak i banków spółdzielczych oraz administracji państwowej toczy się dyskusja na temat informatyzacji banków spółdzielczych. Spółdzielcza Grupa Bankowa wprowadza w swoim zrzeszeniu oparte na chmurze obliczeniowej rozwiązania systemu centralnego. Bank Polskiej Spółdzielczości przymierza się do podobnego projektu. Można powiedzieć, iż przed sektorem roztaczają się obiecujące perspektywy. Sporo banków dysponuje nowoczesnymi narzędziami z zakresu teleinformatyki, administracja państwowa widzi możliwość i celowość współpracy z BS-ami, a rozliczne firmy prześcigają się z ofertami wdrożeń. Czytaj więcej...
Bankowość Spółdzielcza: „Horyzont 2020” – jak UE może wzmocnić pozycję banków spółdzielczych w Polsce

23.03.2018 09:00, NBS 2018/03

Z opracowanej przez Bank BPS strategii rozwoju do 2020 r. wynika, że zbliżające się lata to dla polskiej bankowości spółdzielczej okres egzystencjalnego wyzwania. Od rozwiązania istniejących wyzwań ofertowych, kapitałowych czy też technologicznych zależy pozycja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Czytaj więcej...Kryptowaluty: BITCOIN – czyżby początek końca państwa jako takiego

22.12.2017 03:28, NBS 2017/12

Jak każdą niedokładnie rozpoznaną nowość, tak i kryptowaluty otacza nimb tajemniczości i wyjątkowości. Funkcjonują już na rynku i biorąc pod uwagę trendy w gospodarce i technologiach, w szczególności digitalizację i informatyzację, można oczekiwać, że ten segment będzie się dynamicznie rozwijał. Czy przyczynią się do zaniku pewnych form państwowości? Czytaj więcej...


Prawo: Jak Polska uzupełnia RODO

16.11.2017 16:07, NBS 2017/11

Minister cyfryzacji podjęła się zadania przygotowania podstaw dla wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Chodzi głównie o opracowanie nowych ram prawnych i nowych procedur postępowania z danymi osobowymi oraz nowego organu nadzorującego realizację przepisów, zwanych w skrócie RODO. Czytaj więcej...
Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

01.06.2017 10:30, NBS 2017/05

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków. Czytaj więcej...


Prawo: Elektroniczne uwierzytelnienie oświadczenia woli w sieci

01.06.2017 09:00, NBS 2017/05

Od pierwszych lat funkcjonowania człowieka jako osoby myślącej, w społecznych relacjach pomiędzy ludźmi ich wzajemne stosunki kształtują oświadczenia woli, czyli uzewnętrznianie tej woli w przekazie do innej osoby. Wola osoby składającej takie oświadczenie jest wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Tak też definiuje oświadczenie woli współczesny Kodeks cywilny regulujący w Polsce stosunki cywilne między różnymi podmiotami prawa cywilnego. Czytaj więcej...


Prawo: Ochrona danych osobowych w nowej regulacji prawnej

16.05.2017 06:10, NBS 2017/04

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzające zupełnie nowe reguły i filozofię ochrony danych osobowych osób fizycznych. Okres pozostały do czasu wejścia w życie tych przepisów należy poświęcić na szczegółowe wdrożenie nowych reguł. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212
0