Wyniki wyszukiwania: Szymon Stellmaszyk


Raport Europolu: Cyberprzestępcy szukają nowych dochodowych celów i technologii

14.10.2019 12:43, Bezpieczne Finanse

Pojawił się raport Europolu na temat cyberprzestępczości z 2019 roku. To doroczny przegląd pojawiających się zagrożeń i kluczowych wydarzeń. Agencja podaje, że cyberprzestępczość nadal się rozwija i staje się coraz bardziej odważna, koncentrując się na większych i bardziej dochodowych celach, a także nowych technologiach. Z kolei dane są kluczowym elementem cyberprzestępczości, zarówno z punktu widzenia przestępczości, jak i dochodzenia. Czytaj więcej...


European Money Week: Europejski tydzień edukacji finansowej

01.05.2019 00:00, BANK 2019/05

W dniach 25-29 marca europejskie banki uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Edukacji Finansowej (European Money Week –EMW). Ta inicjatywa sektora finansowego, pod auspicjami Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), przypomina o znaczeniu edukacji finansowej i konieczności podnoszenia wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie. W całej Europie odbywają się w tym czasie konferencje, seminaria, prelekcje i konkursy. Czytaj więcej...


Podejrzanie wysoki poziom zagranicznych depozytów?

19.03.2019 16:52, Prawo i regulacje

Wysoki udział zagranicznych depozytów może być wskaźnikiem świadczącym o istnieniu ryzyka prania pieniędzy i powinien zostać zmniejszony w państwach, które nie monitorują prawidłowo przyjmowanych depozytów – twierdzą urzędnicy Komisji Europejskiej. Tak zwane depozyty nierezydentów były na bardzo wysokim poziomie w takich krajach Łotwa, Malta i Cypr, czyli najbardziej narażonych na zarzuty dotyczące prania pieniędzy. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Spotkanie koordynatorów i wykładowców

03.05.2015 22:03, BANK 2015/04

Teoria - praktyka - sukces: to hasło bardzo skrótowe i pojemne zarazem - w tak lapidarny sposób wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek scharakteryzował przesłanie programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W warszawskim Klubie Bankowca spotkali się przedstawiciele instytucji partnerskich programu, wykładowcy szkół wyższych uczestniczących w nim oraz niezależni eksperci. Czytaj więcej...
Edukacja ekonomiczna: European Money Week – środowisko bankowe w projektach edukacji finansowej

04.03.2015 01:56, NZB 2015/01

Wiele banków prowadzi już od lat działalność edukacyjną we własnym zakresie. Dla tych podmiotów to przede wszystkim kwestia społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu. W ich wspólnym interesie jest bowiem zainteresowanie m.in. młodym pokoleniem oraz edukacją ekonomiczną. Czytaj więcej...


Podsumowanie roku w działalności międzynarodowej

03.01.2014 10:50, Bankowość

Działalność międzynarodowa Związku Banków Polskich prowadzona jest tradycyjnie na różnych płaszczyznach. Także rok 2013 był pod tym względem bogaty, zarówno jeśli chodzi o poziom kontaktów w ramach współpracy z instytucjami o charakterze ogólnoeuropejskim, na poziomie regionalnym, jak i w stosunkach bilateralnych. Dużą część prowadzonych działań stanowiły też konsultacje i opiniowanie  projektów europejskich aktów prawnych oraz udział w wydarzeniach poświęconych aktualnym pracom legislacyjnym, w ważnych dla sektora bankowego obszarach. Czytaj więcej...


Stellmaszyk Szymon

22.08.2013 17:16, S

Szymon Stellmaszyk - doradca zarządu ZBP w Zespole Współpracy Międzynarodowej; prawnik, członek komitetów ds. przestępstw finansowych, ds. międzynarodowych i ds. komunikacji w Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Czytaj więcej...


0