Wyniki wyszukiwania: Wiesław KołodziejskiForum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018– Reminiscencje: Informatyka w bankach spółdzielczych

04.07.2018 07:10, NBS 2018/06

Podczas dziesiątego już Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, tradycyjnie przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przedstawiciele banków spółdzielczych, dostawców usług IT dla sektora bankowego oraz administracji publicznej dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach związanych z elektronizacją polskiej bankowości lokalnej. Czytaj więcej...
Finansowanie inwestycji: Nowe podejście do środków trwałych

23.03.2018 08:45, NBS 2018/03

Każdy przedsiębiorca – tak szef lub właściciel mikro i średniej wielkości firmy, jak i prezes dużej korporacji – dokonuje nakładów inwestycyjnych na potrzeby prowadzenia działalności. Są to inwestycje zarówno w kluczowe i krytyczne aktywa (zwykle indywidualnie dostosowane), jak i mniej istotne, ale często równie niezbędne w masowe środki trwałe, jak samochody, komputery czy meble. Czytaj więcej...


Zrównoważony rozwój: Powódź społeczna – czy to jedyna szansa na zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym i gospodarce wodnej!?

08.12.2015 11:53, NZB 2015/02

Czy z perspektywy kilkunastu lat, które minęły od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, możemy stwierdzić, że zrealizowaliśmy stawiane sobie cele, czy też coś można było zrobić lepiej? Co z tego zostało i gdzie jesteśmy? Jednym z obiektywnych elementów oceny może być nasze środowisko naturalne. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Współpraca banków spółdzielczych z regionalnymi funduszami poręczeniowymi wzmocnieniem bezpieczeństwa gospodarczego kraju

14.10.2015 13:54, NBS 2015/10

Banki spółdzielcze są szczególnymi podmiotami bankowymi. Instytucjami, które z jednej strony mają prawny status banku, czyli instytucji zaufania publicznego uprawnionej między innymi do przyjmowania depozytów oraz zarządzania nimi, z drugiej jednak - instytucjami mającymi co do zasady znaczące ograniczenie rozmiarów działalności tak w zakresie przedmiotowym, jak i terytorialnym. Czytaj więcej...
Temat numeru: Jak usprawnić rozstrzyganie sporów gospodarczych Korzystajmy z sądów arbitrażowych

20.01.2015 22:50, KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Rozwój gospodarczy w RP natrafił na istotną barierę. Polscy przedsiębiorcy tracą prawo do szybkiego rozwiązywania sporów. Brak odpowiednich rozwiązań w systemie wymiaru sprawiedliwości godzi w bezpieczeństwo gospodarcze. Głównym zadaniem jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom warunków do rozwoju. Czytaj więcej...


Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy lipiec-wrzesień 2014: Innowacja niejedno ma imię

10.10.2014 02:06, KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Szukając desygnatów przywołanego w tytule pojęcia, kierowałem się odniesieniami do sfery gospodarki realnej oraz finansów. To one wyznaczają rytm naszego życia, jego standard, a także sposoby rozwiązywania problemów. W dobie wszechogarniającej konkurencji to innowacje tworzą przewagi. Czytaj więcej...


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Fundusze poręczeniowe wymagają pomocy – Czy są jeszcze potrzebne regionalne fundusze poręczeń kredytowych?

10.10.2014 01:56, KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Prawie 20 lat temu utworzono w Polsce wzorem innych krajów pierwsze instytucje poręczające bankowe kredyty przedsiębiorcom. Przełomem w rozwoju funduszy poręczeniowych był okres po 2002 r., gdy powstał rządowy program rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: Kapitał dla przedsiębiorczych. Czytaj więcej...
Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy: Nie bójmy sie kryzysu

19.03.2013 21:44, KF 2013.01-03 (styczeń - marzec 2013)

Alarmistyczne prognozy dotyczące spowolnienia gospodarczego, a w konsekwencji spodziewanej recesji nie znajdują potwierdzenia. Spokojnie konsekwentna polityka Rady Polityki Pieniężnej, o czym w tekście prof. Elżbiety Chojny-Duch, nie tylko utrzymała infl ację na poziomie oscylującym wokół celu infl acyjnego, ale stonowała nastroje inwestorów, którzy, jak dowodzi Jan Mazurek, mają dobre perspektywy na rynku forex, ale przecież nie tylko. Czytaj więcej...


Gospodarka: Królowa polskich rzek – Wisła czy Odra?

19.03.2013 17:47, KF 2013.01-03 (styczeń - marzec 2013)

Na rozwój gospodarki wodnej od wielu lat nie ma pieniędzy. Choć otrzymamy rekordowe wsparcie dla Polski w nowej perspektywie unijnej z funduszu spójności, nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Kroplą w morzu potrzeb w porównaniu do skali problemu można nazwać obecnie 0,5 proc. (około 400 mln zł) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212
0