Wyniki wyszukiwania: dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli


Prawo: GDPR to nie wszystko

23.02.2018 08:46, BANK 2018/02

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), którego obowiązek stosowania rozpoczyna się w maju 2018 r., to jedna z najszerzej komentowanych i dyskutowanych regulacji unijnych w ostatnich latach. Warto jednak pamiętać, że choć jest ono najistotniejszą częścią pakietu legislacji odnośnie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nie jest jedynym aktem w tym zakresie. Czytaj więcej...Orzeczenie Europejskiego Trybynału Sprawiedliwości w sprawie rumuńskich kredytów frankowych

03.10.2017 13:04, Aktualności

W ubiegłym tygodniu – 20 września 2017 roku – Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w rumuńskiej sprawie Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Româneasca SA, która dotyczyła umów kredytów hipotecznych denominowanych w CHF zawartych w latach 2004 – 2007. W toku postępowania przed TSUE, analizowano pytania prejudycjalne zadane przez sąd rumuński, dotyczące interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Czytaj więcej...Rewolucja czy ewolucja?

11.03.2016 07:00, Polecamy

Dla nas, bankowców, tajemnica bankowa jest wartością fundamentalną - tę odwieczną regułę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przywołał rozpoczynając konferencję poświęconą nowym regulacjom wspólnotowym w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich skutkom dla europejskiej bankowości. Zarówno zagwarantowana prawem ochrona danych osobowych, jak również reguły dotyczące tajemnicy bankowej pozwalają realizować ten sam cel - zwiększenie ochrony obywateli przed internetowymi fraudami i kradzieżami tożsamości. Jakie działania powinny podjąć banki w obliczu dokonującej się gruntownej transformacji unijnych reguł ochrony danych osobowych? Które z rozwiązań określonych w procedowanym właśnie rozporządzeniu General Data Protection Regulation mogą stanowić największe wyzwanie - a które, wręcz przeciwnie, ułatwią gromadzenie i wymianę danych osobowych? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas seminarium zatytułowanego "Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych - General Data Protection Regulation - skutki w sektorze finansowym", które odbyło się 10 marca br. w Klubie Bankowca. Czytaj więcej...


W lipcu mniejsza aktywność konsumentów i przedsiębiorców na rynku bankowym – indeks PENGAB niższy o 1,1 punktu i wynosi 19,6 pkt.

28.07.2015 09:08, Finanse i gospodarka

Tym razem za obniżenie indeksu PENGAB odpowiada okres wakacyjny. Nie jest to zaskoczeniem, bo taka sytuacja jest obserwowana w okresie letnim co roku. W Polsce nie mamy jeszcze zwyczaju znacznie ograniczać aktywność gospodarczą w okresie wakacyjnym, jak to się dzieje choćby we Włoszech. Jednak w okresie letnim gospodarka wyraźnie zwalnia i spadek wskaźnika koniunktury jest tego wyrazem. Czytaj więcej...


Związek Banków Polskich otwiera Przedstawicielstwo w Brukseli

17.07.2015 08:11, Bankowość

1 lipca 2015 roku działalność rozpoczęło Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli. Przedstawicielstwo ZBP będzie zajmowało się prezentowaniem stanowisk polskiego sektora bankowego na forum UE w istotnych dla sektora kwestiach, w szczególności zabierając głos w procesach legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w imieniu polskich banków i prezentując polski sektor bankowy i jego dobre praktyki. Czytaj więcej...
0