Wyniki wyszukiwania: dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli

Węgrzy lepiej nastawieni do euro niż Polacy

13.06.2019 08:00, Gospodarka

Na początku czerwca Komisja Europejska opublikowała kolejny z cyklicznych raportów z badania opinii publicznej w Unii Europejskiej. Ostatni raport Flash Eurobarometer o numerze 479 poświęcony został analizie opinii na temat kwestii wdrożenia waluty euro wśród państw członkowskich z derogacją, czyli takich, które mają obowiązek przyjąć wspólną walutę, ale jeszcze do tego nie doprowadziły. Niektóre z wniosków są dość interesujące - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Czytaj więcej...Euro – których warunków konwergencji nie spełniamy?

20.05.2019 07:29, Gospodarka

W toczącej się obecnie dyskusji na temat tego, czy Polska powinna przystąpić do unii walutowej w ramach UE, co oznacza przyjęcie wspólnej waluty, warto zwrócić uwagę na warunki wejścia do strefy euro, które każde państwo członkowskie musi spełnić, czyli warunki konwergencji - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Czytaj więcej...

Czy firma musi podawać klientowi numer telefonu albo faksu?

20.03.2019 14:00, Prawo i regulacje

W niedawnej opinii Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości odniósł się do kwestii zapewnienia konsumentowi form kontaktu z usługodawcą. Konkretniej, czy nadal udostępnianie numeru faksu bądź telefonu jest konieczne? - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Czytaj więcej...


Silny sektor bankowy potrzebny Europie

07.03.2019 10:14, Gospodarka

Unia Europejska chcąc wzmacniać pozycję na arenie międzynarodowej nie może osłabiać z własnej woli swojego sektora bankowego. Trzeba pamiętać, że silne banki europejskie pozwolą na utrzymanie niezależności od innych światowych mocarstw - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Czytaj więcej...


Czym się zajmuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

03.03.2019 11:34, Prawo i regulacje

W gąszczu instytucji i organów Unii Europejskiej czasem trudno się połapać. Warto dlatego przypomnieć, czym zajmuje się często wymieniana w dyskusjach o europejskim sektorze bankowym EBA. Szczególnie, że ostatnio nastąpiła zmiana na stanowisku jej przewodniczącego - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli. Czytaj więcej...
AML: nowe państwa na liście podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy

20.02.2019 14:30, Prawo i regulacje

Komisja Europejska co roku aktualizuje tzw. czarną listę państw trzecich, które w jej ocenie nie prowadzą skutecznych działań przeciwko praniu pieniędzy. W drugim tygodniu lutego ogłoszono kolejną. W porównaniu do list z poprzednich lat, znalezienie się na niej niektórych państw budzi pewne zaskoczenie Czytaj więcej...


Nowy szef Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego

19.02.2019 16:03, Kadry

Nowym Przewodniczącym Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA, European Banking Authority) został dziś José Manuel Campa. O nowym przewodniczącym wiadomo, że dotychczas pełnił funkcję Global Head of Regulatory Affairs w banku Santander - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli Czytaj więcej...
Prawo: GDPR to nie wszystko

23.02.2018 08:46, BANK 2018/02

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), którego obowiązek stosowania rozpoczyna się w maju 2018 r., to jedna z najszerzej komentowanych i dyskutowanych regulacji unijnych w ostatnich latach. Warto jednak pamiętać, że choć jest ono najistotniejszą częścią pakietu legislacji odnośnie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nie jest jedynym aktem w tym zakresie. Czytaj więcej...Orzeczenie Europejskiego Trybynału Sprawiedliwości w sprawie rumuńskich kredytów frankowych

03.10.2017 13:04, Aktualności

W ubiegłym tygodniu – 20 września 2017 roku – Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w rumuńskiej sprawie Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Româneasca SA, która dotyczyła umów kredytów hipotecznych denominowanych w CHF zawartych w latach 2004 – 2007. W toku postępowania przed TSUE, analizowano pytania prejudycjalne zadane przez sąd rumuński, dotyczące interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Czytaj więcej...


Rewolucja czy ewolucja?

11.03.2016 07:00, Polecamy

Dla nas, bankowców, tajemnica bankowa jest wartością fundamentalną - tę odwieczną regułę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przywołał rozpoczynając konferencję poświęconą nowym regulacjom wspólnotowym w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich skutkom dla europejskiej bankowości. Zarówno zagwarantowana prawem ochrona danych osobowych, jak również reguły dotyczące tajemnicy bankowej pozwalają realizować ten sam cel - zwiększenie ochrony obywateli przed internetowymi fraudami i kradzieżami tożsamości. Jakie działania powinny podjąć banki w obliczu dokonującej się gruntownej transformacji unijnych reguł ochrony danych osobowych? Które z rozwiązań określonych w procedowanym właśnie rozporządzeniu General Data Protection Regulation mogą stanowić największe wyzwanie - a które, wręcz przeciwnie, ułatwią gromadzenie i wymianę danych osobowych? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas seminarium zatytułowanego "Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych - General Data Protection Regulation - skutki w sektorze finansowym", które odbyło się 10 marca br. w Klubie Bankowca. Czytaj więcej...


W lipcu mniejsza aktywność konsumentów i przedsiębiorców na rynku bankowym – indeks PENGAB niższy o 1,1 punktu i wynosi 19,6 pkt.

28.07.2015 09:08, Finanse i gospodarka

Tym razem za obniżenie indeksu PENGAB odpowiada okres wakacyjny. Nie jest to zaskoczeniem, bo taka sytuacja jest obserwowana w okresie letnim co roku. W Polsce nie mamy jeszcze zwyczaju znacznie ograniczać aktywność gospodarczą w okresie wakacyjnym, jak to się dzieje choćby we Włoszech. Jednak w okresie letnim gospodarka wyraźnie zwalnia i spadek wskaźnika koniunktury jest tego wyrazem. Czytaj więcej...


Związek Banków Polskich otwiera Przedstawicielstwo w Brukseli

17.07.2015 08:11, Bankowość

1 lipca 2015 roku działalność rozpoczęło Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli. Przedstawicielstwo ZBP będzie zajmowało się prezentowaniem stanowisk polskiego sektora bankowego na forum UE w istotnych dla sektora kwestiach, w szczególności zabierając głos w procesach legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w imieniu polskich banków i prezentując polski sektor bankowy i jego dobre praktyki. Czytaj więcej...0