A jednak, ustawy o odwróconej hipotece nie będzie

Finanse i gospodarka

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki 16 maja projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym miał trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Niestety ta obietnica, jak i wiele wcześniejszych terminów związanych z przygotowaniem regulacji rynku odwróconej hipoteki nie została dotrzymana. To zła informacja dla funduszy hipotecznych, jak i seniorów, którzy od ponad czterech lat czekają na wejście w życie dokumentu.

Dnia 16 maja Komitet Stały Rady Ministrów miał zająć się propozycjami Ministerstwa Gospodarki dotyczącymi renty dożywotniej. Zgodnie z wypowiedziami przedstawiciela tego resortu miały one być uzupełnieniem propozycji regulacji rynku odwróconej hipoteki przygotowanej przez resort finansów. Niestety jak oświadczył tego dnia Janusz Piechociński temat ten zostanie podjęty dopiero w wakacje.

To już kolejna obietnica w sprawie tej ustawy, która nie została dotrzymana. To niewiarygodne, lecz prace nad regulacją dotyczącą rynku odwróconej hipoteki trwają już od czterech lat. Nie rozumiemy w jakim celu seniorzy są wciąż zwodzeni kolejnymi obietnicami. Takie działania pogłębiają tylko problemy emerytów, którzy choć chcieliby skorzystać już teraz z renty dożywotniej, wstrzymują się wierząc w słowa urzędników. Niestety w związku z tym nie są w stanie zapewnić sobie dodatkowych, często niezbędnych środków na życie.” – mówi Katarzyna Brzeska Miksa Prezes Fundusz Hipotecznego Familia.

Jak pokazują dane1  FH Familia ponad 53% osób w wieku powyżej 65 roku życia jednoznacznie stwierdza, że otrzymywane świadczenia emerytalne nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków. Wielu pozostałych przyznaje, że choć są w stanie się utrzymać, to przychodzi im to z ogromnym trudem, kosztem wielu przykrych wyrzeczeń. Dla wielu seniorów jedynym możliwym sposobem na poprawienie sytuacji finansowej jest skorzystanie z renty dożywotniej.

Renta dożywotnia oferowana jest w naszym kraju od kilku lat. Świadczenia oferowane są obecnie w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego. Jak podkreślają eksperci obecne prawo stwarza możliwości oferowania bezpiecznej renty dożywotniej. Już teraz na polskim rynku stosowane są zabezpieczenia zapewniające  klientom funduszy hipotecznych bezpieczeństwo wypłaty świadczeń renty dożywotniej i gwarancję dożywotniego zamieszkania w nieruchomości. Stanowisko to również  podziela Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Mariusz Haładyj, który w liście do FH Familia z dnia 30 kwietnia 2013 roku potwierdził. Nowa ustawa nie zrewolucjonizowałaby rynku, a zobligowała wszystkie podmioty do zapewnienia klientom wysokich standardów bezpieczeństwa.

Źródo: Fundusz Hipoteczny Familia SA

(1) Badanie zrealizowane przez FH Familia na grupie 1200 osób w wieku powyżej 65 roku życia.

Udostępnij artykuł: