ABC Data prognozuje ponad 19 proc. wzrost sprzedaży w 2014 roku

Finanse i gospodarka

Lider polskiego rynku dystrybucji IT i znaczący gracz w regionie Europy Środkowej opublikował prognozę, zgodnie z którą sprzedaż Grupy wzrośnie w tym roku o 19,4 proc., do blisko 5,8 mld zł. W tym samym okresie zysk EBITDA wzrosnąć ma o 15,7 proc., do 92,1 mln zł.

Lider polskiego rynku dystrybucji IT i znaczący gracz w regionie Europy Środkowej opublikował prognozę, zgodnie z którą sprzedaż Grupy wzrośnie w tym roku o 19,4 proc., do blisko 5,8 mld zł. W tym samym okresie zysk EBITDA wzrosnąć ma o 15,7 proc., do 92,1 mln zł.

ABC Data oczekuje, że do wzrostu przychodów przyczynią się przede wszystkim rozwój działalności na nowych rynkach (nie tylko w Niemczech i Rumunii, ale także w państwach z nimi graniczących), wyższe marże w sektorach gamingu oraz RTV/AGD, a także konsolidacja iSource i wzrost sprzedaży produktów Apple.

- Nasza prognoza oparta jest na w pełni realnych założeniach. Aktualny budżet opieramy na kilku kluczowych filarach. Konsekwentnie realizujemy strategię silnej dywersyfikacji geograficznej i produktowej. Ponadto - w związku z rozwojem automatycznych systemów zamówień - spodziewamy się postępującego spadku kosztów bezpośrednich sprzedaży na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni - tłumaczy Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu ABC Daty.

Grupa opublikowała wyniki za I kw. 2014 r. wskazujące na wzrost sprzedaży o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie zysk EBITDA sięgnął
12,7 mln zł i był o 24 proc. niższy niż w I kw. 2013 r. Skonsolidowane wyniki wskazują również na 38 proc. spadek na poziomie zysku netto, który wyniósł 6,8 mln zł.

- Słabsze wyniki są przede wszystkim rezultatem inwestycji, jakie ABC Data musiała ponieść w związku z wejściem na nowe rynki i w nowe segmenty produktowe. Gdyby nie te konieczne, jednorazowe koszty, zyski Grupy byłyby na poziomie bardzo zbliżonym do ubiegłego roku. Poniesione wydatki zostały przez nas uwzględnione w budżecie na 2014 r. Poczynione inwestycje mają w kolejnych okresach spowodować wyraźny wzrost przychodów, o czym stanowi opublikowana prognoza - wyjaśnia Biedrzycki.

W ubiegłym tygodniu Zarząd ABC Daty zarekomendował rekordowe 45,7 mln zł dywidendy, co oznacza 0,36 zł premii przypadającej na jedną akcję (50 proc. więcej niż rok wcześniej). Rekomendowana przez Zarząd dywidenda stanowi 116 proc. jednostkowego zysku netto ABC Daty za 2013 r. Biorąc pod uwagę kurs akcji w dniu podjęcia uchwały, stopa dywidendy wyniesie 9 proc. i będzie jedną z najwyższych na całej giełdzie.

Źródło: ABC Data S.A.

Udostępnij artykuł: