ABC Data: rosnąca sprzedaż i inwestycje spółki

Polecamy

Siedmioprocentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku i rekomendowana dywidenda o 50 procent wyższa aniżeli przed rokiem - takie wyniki osiągnął znany na polskim i środkowoeuropejskim rynku dystrybutor sprzętu elektronicznego ABC Data. Wszystko wskazuje na to, ze tendencja wzrostowa będzie kontynuowana - zgodnie z prognozą wartość sprzedaży w roku 2014 wzrosnąć ma o niespełna 20 procent.

Siedmioprocentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku i rekomendowana dywidenda o 50 procent wyższa aniżeli przed rokiem - takie wyniki osiągnął znany na polskim i środkowoeuropejskim rynku dystrybutor sprzętu elektronicznego ABC Data. Wszystko wskazuje na to, ze tendencja wzrostowa będzie kontynuowana - zgodnie z prognozą wartość sprzedaży w roku 2014 wzrosnąć ma o niespełna 20 procent.

Prezentację wyników finansowych i perspektyw ABC Data rozpoczął... pokaz modelarski. Nie oznacza to bynajmniej wejścia spółki na rynek kolekcjonerski - prezentując trzy modele popularnych aut prezes zarządu ABC Data Norbert Biedrzycki w wymowny sposób ukazał, jak dalece opłacalna była inwestycja w akcje dystrybutora w ostatnich 18 miesiącach:

- Wyobraźmy sobie osobę, która posiada takiego Opla, wartego - przykładowo - 30 tysięcy złotych. Człowiek ten myśli sobie tak: mam 50 tysięcy i mam dwie opcje do wyboru. Albo sprzedam tego Opla za 30 tysięcy złotych, dołożę posiadane 50 tysięcy złotych i za 80 tysięcy złotych kupię takiego Volkswagena Golfa, albo włożę te 50 tysięcy złotych w akcje ABC Data. Jeżeli ktoś taki proces myślowy przeprowadził półtora roku temu - i de facto pieniądze te włożył w akcje ABC Daty - to dzisiaj wyciągając te pieniądze mógłby sobie kupić na przykład takie BMW. To jest to co jest najważniejsze w działalności spółki: podniesienie wartości dla akcjonariuszy, czyli to, aby poprzez dywidendę, poprzez wyniki, poprzez wzrost firmy, poprzez projekty inwestycyjne i poprzez rozwój geograficzny wartość ABC Daty rosła.

Zdaniem prezesa Biedrzyckiego, wyniki osiągane przez spółkę możliwe są dzięki ukształtowaniu odpowiedniego modelu logistyczno - finansowego:

- Pamiętajmy, ze ABC Data ma trzy rzeczy unikalne w tej chwili: ekspansję geograficzną, bardzo sprawnie działający model logistyczny, obejmujący swym zasięgiem prawie 120 milionów ludzi w tej części świata i wreszcie finansowanie, które pozwala wspierać naszych resellerów w działalności codziennej. Tych resellerów jest ponad 18 tysięcy, i to finansowanie w praktyce działa dla nich jako bank. Te elementy sprawiają, że wartość ABC Data rośnie.

Jednym z widocznych efektów polityki logistyczno-sprzedażowej spółki jest zysk ze sprzedaży dystrybucyjnej. W obecnym kwartale zysk ten jest wyższy o 6% niż w roku ubiegłym, podczas gdy rok wcześniej analogiczny wzrost wyniósł 9%. Z kolei wzrost sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach wyniósł aż 22% w stosunku do roku wcześniejszego, a w roku 2013 - 31 punktów procentowych.

Dobre wskaźniki w działalności sprzedażowej nie przełożyły się na ogólne wyniki spółki. Zarówno zysk EBITDA, jak również zysk netto były o ponad jedną czwartą poniżej poziomu osiągniętego rok wcześniej - spadek na poziomie zysku EBITDA szacowany jest na 24 procent, a zysku netto aż 38 procent. Te wskaźniki to, zdaniem przedstawicieli spółki, w znacznej części efekt podjetych na szeroką skalę działań inwestycyjnych, związanych z wchodzeniem na nowe rynki i rozszerzaniem oferty o nowe rodzaje produktów. Zdaniem przedstawicieli ABC Data, tendencja ta pozostaje pod kontrolą:

- Na poprzedniej konferencji wspomniałem, że ABC Data powinna trochę wyhamować. Trzeci rok z rzędu ze wzrostem przychodów na poziomie 30% jest po pierwsze nierealny, po drugie - potencjalnie szkodliwy dla spółki. W spółce powinno się inwestować - podkreślił prezes ABC Data.

Istotne znaczenie dla przyszłego zysku spółki mają projekty rozwojowe - tylko w pierwszym kwartale 2014 roku ABC Data przeznaczyła na ten cel przeszło półtora miliona złotych, z czego aż milion przypadnie na projekty realizowane w ramach przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele spółki nie widzą zagrożenia dla swojej działalności w planach zmian w prawie konsumenckim, dającym klientom znacznie większe prawa odnośnie zwrotu czy reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Internetu:

- W ABC Data chcemy pozostać w czystym modelu. Nie chcemy wchodzić na rynek B2C - dla końcowego klienta. My staramy się być - i to jest nasz główny cel na najbliższe dwa-trzy lata - staramy się pozostać w tym modelu B2B, a 2C później. Czyli: dystrybutor do resellera, a reseller dopiero do końcowego klienta. Oczywiście, jednym z kanałów sprzedaży u nas jest e-commerce, ale to reseller jest w tym modelu sklepem internetowym(...) Ja wiem dobrze, jakie zagrożenie nowe przepisy niosą dla spółek z branży e-commerce, natomiast te niewygodne zapisy nie uderzą w ABC Data - gdyż nie jest to ten model biznesowy. (...) Jeśli klient nie kupi tego produktu u konkretnego resellera, to kupi go w innym kanale dystrybucji, ale finalnie i tak nabędzie produkt u ABC Data.

Jednym z kierunków rozwoju firmy ma być natomiast rozszerzenie oferty o pewne rodzaje usług finansowych - i nie chodzi tu tylko o wykorzystanie oferowanego sprzętu do płatności mobilnych:

- Mamy ogromną ilość działających na rynku resellerów, z czego przeszło 100% jest ubezpieczonych. Po drugie, ogromna siła rażenia logistyki ABC Data. Naturalną koleją rzeczy jest, żeby oferować usługi finansowe - choćby dla resellerów. Oczywiście, ABC Data nigdy nie będzie bankiem, ale oprócz sprzedaży laptopa, telefonu komórkowego bądź innego sprzętu możemy wprowadzić usługi finansowania - resellerów bądź klientów - takiej odpowiedzi udzielił prezes Biedrzycki na pytanie zadane przez przedstawiciela portalu alebank.pl.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: