ABC Finansowania Nieruchomości: elementy kształtujące wysokość marży w kredytach hipotecznych

FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Oprocentowanie kredytuhipotecznego jest, oprócz prowizji przygotowawczej, kosztów zabezpieczeń oraz kosztu wcześniejszej spłaty i przewalutowania - z tym, że nie zawsze te dwie operacje są przez kredytobiorcę przeprowadzane i nie zawsze są dodatkowo płatne - jego głównym kosztem. Kredyty hipoteczne w Polsce oprocentowane są wg stopy zmiennej, a pojedyncze oferty stałej stopy nie spotkały się z zainteresowaniem rynku i miały bardziej charakter marketingowy. Zmienna stopa oprocentowania składa się z sumy części stałej w postaci marży kredytowej oraz części zmiennej, czyli stopy referencyjnej.

Aleksandra Łukasiewicz
Prezes Zarządu Home Broker Doradcy Finansowi

W teorii wskazuje się1, że na wysokość marży kredytowej ma wpływ koszt pozyskania finansowania, koszt ryzyka, koszty banku związane z udzieleniem kredytu oraz planowana stopa zysku. Przy wyznaczaniu poziomu ceny kredytu hipotecznego banki odnoszą się też do poziomu oferowanego przez konkurencję, w celu uniknięcia zjawiska negatywnej selekcji z jednej strony oraz ustalenia marż na zbyt niskim poziomie z drugiej. Za niskie marże powodują niepotrzebne ograniczenie zysków banku i nadmierne obciążenie departamentu analiz kredytowych, które wydłuża czas oczekiwania na kredyt, co z kolei wpływa negatywnie na wizerunek banku, mimo atrakcyjnej cenowo oferty. Spojrzenie na aktualne oferty kredytowe2 pozwala wskazać najważniejsze czynniki, według których banki różnicują wysokość marży kredytowej. Aktualnie na rynku można wyróżnić nastę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: