Abris sprzedał FM Bank

Bankowość

PL Holdings S.àr.l. ("PL Holdings"), spółka zależna funduszu private equity zarządzanego przez Abris Capital Partners ("Abris"), realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), sprzedała dzisiaj wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP SA ("FM Bank"). Nabywcą akcji FM Bank PBP jest podmiot zależny funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners LLP ("AnaCap"), europejski fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w sektorze usług finansowych.

PL Holdings S.àr.l. ("PL Holdings"), spółka zależna funduszu private equity zarządzanego przez Abris Capital Partners ("Abris"), realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), sprzedała dzisiaj wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP SA ("FM Bank"). Nabywcą akcji FM Bank PBP jest podmiot zależny funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners LLP ("AnaCap"), europejski fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w sektorze usług finansowych.

Transakcja sprzedaży akcji FM Banku jest wynikiem decyzji KNF, która w dniu 11 listopada 2014 r. nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku posiadanych przez PL Holdings w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., w związku z rzekomym niewypełnianiem przez PL Holdings zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

PL Holdings oraz Abris nie zgadzają się z decyzją KNF i w dniu 3 grudnia 2014 r. złożyły do KNF wniosek o jej ponowne rozpatrzenie. Do dnia dzisiejszego wniosek ten nie został rozpatrzony, a zgodnie z pismem otrzymanym przez PL Holdings w dniu 28 kwietnia 2015 r. KNF planuje jego rozpatrzenie w terminie do 23 czerwca 2015 r.

Bez względu na złożony wniosek o jej ponowne rozpatrzenie decyzja KNF z dnia 11 listopada 2014 r. ma charakter obowiązujący, tym samym PL Holdings oraz Abris były zmuszone do jej wykonania, co uczyniły sprzedając w dniu dzisiejszym wszystkie posiadane przez PL Holdings akcje FM Banku.

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłoniony został nabywca akcji FM Bank, którym jest podmiot zależny funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners LLP ("AnaCap"), europejskiego funduszu private equity specjalizującego się w inwestycjach w sektorze usług finansowych. Cena, po jakiej AnaCap nabył akcje FM Banku nie została ujawniona.

- Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić decyzję KNF i sprzedać wszystkie akcje banku do końca kwietnia 2015 roku. Udało się, choć na pewno nie jesteśmy zadowoleni z ceny, jaką uzyskaliśmy w tym procesie. Nie odzwierciedla ona rzeczywistej wartości banku, a wynika wprost z przymusowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, jako sprzedający nie z własnej woli. Cena ta ma się również nijak do wartości, jaką planowaliśmy uzyskać ze sprzedaży akcji banku w drodze IPO w 2018 roku - powiedział Paweł Gieryński, senior partner w Abris Capital Partners.


FM Bank PBP SA powstał z połączenia dwóch banków: FM Banku SA oraz Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA, dzięki czemu może wykorzystywać wieloletnie, zróżnicowane doświadczenia obu instytucji. FM Bank był pierwszym w Polsce bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw. Natomiast historia Polskiego Banku Przedsiębiorczości sięga 1995 roku. Wtedy niemiecka grupa finansowa WestLB AG otworzyła w Polsce bank dla firm. WestLB Bank Polska przez lata finansował polskie projekty infrastrukturalne, np. autostrady i polskie korporacje. W 2010 roku bank zmienił nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości i skoncentrował się na finansowaniu średnich firm w Polsce. FM Bank PBP działa poprzez dwie marki handlowe: BIZ Bank skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz Bank SMART, pierwszy w pełni mobilny europejski dyskont finansowy.

Źródło: Abris Capital Partners

Udostępnij artykuł: