Absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu SGB-Banku SA

Bankowość spółdzielcza

Podwyższenie kapitału akcyjnego, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu SGB-Banku S.A., a także przyjęcie nowych regulacji wynikających z Rekomendacji Z, to najważniejsze decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku SA, które odbyło się w czwartek, 24 czerwca 2021 roku, czytamy w informacji prasowej otrzymanej od rzecznika prasowego SGB-Banku SA.

WZA SGB-Bank SA
Źródło: SGB-Bank SA

Podwyższenie kapitału akcyjnego, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu SGB-Banku S.A., a także przyjęcie nowych regulacji wynikających z Rekomendacji Z, to najważniejsze decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku SA, które odbyło się w czwartek, 24 czerwca 2021 roku, czytamy w informacji prasowej otrzymanej od rzecznika prasowego SGB-Banku SA.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Akcjonariusze Banku brali udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W sali konferencyjnej SGB-Banku SA w Poznaniu obecne było Prezydium WZA – Przewodniczący i Sekretarz oraz członkowie Komisji ds. Odpowiedniości.

WZA otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Flissikowski, który został wybrany Przewodniczącym WZA.

Członkowie Zarządu (na sali był obecny tylko Prezes Zarządu Mirosław Skiba, pozostali Wiceprezesi Zarządu brali udział w WZA zdalnie) przedstawili Akcjonariuszom sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Cele banku zrealizowane

Bank w czasie globalnego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa osiągnął w roku 2020 zysk netto w wysokości 7 537 tys. złotych.

Zrealizowaliśmy zgodnie z planem niemal wszystkie cele stawiane nam przez Akcjonariuszy na rok 2020

Ponadto pomimo przejęcia przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Przemkowie wraz ze znacznym portfelem kredytów w sytuacji zagrożonej, na skutek podjętych działań zmierzających do obniżenie poziomu wskaźnika kredytów zagrożonych, wskaźnik kredytów zagrożonych brutto spadł z poziomu 14,98 % do 14,89 %.

– Trudne wydarzenia ostatnich miesięcy wzmocniły naszą zbiorową mentalność, zdolność do współdziałania w ramach Grupy SGB i efektywnego koncentrowania się na rozwiazywaniu problemów – napisał Prezes Zarządu Mirosław Skiba w liście Zarządu, zamieszczonym w raporcie rocznym SGB-Banku SA. Stwierdził także:

– Przeszliśmy przez ten okres sprawnie, bez zawirowań organizacyjnych i biznesowych. Zrealizowaliśmy zgodnie z planem niemal wszystkie cele stawiane nam przez Akcjonariuszy na rok 2020.

Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Flissikowski przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku SA w Poznaniu za 2020 rok.

WZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim członkom Zarządu.

WZA podjęło także uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz uchwałę o podziale zysku za rok 2020.

Było to drugie z rzędu czerwcowe obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SGB-Banku SA, w którym Akcjonariusze obradowali w trybie zdalnym.

Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij artykuł: