Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie

ESG

Wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku ze zmianami klimatycznymi, oraz szanse, które niesie ze sobą zielona transformacja – to główne tematy konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, która odbyła się 22 listopada. Wśród prelegentów – prezesi firm i liderzy biznesu, a gościem specjalnym była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Organizatorem wydarzenia był Bank Ochrony Środowiska, a patronem medialnym – dziennik Rzeczpospolita, czytamy w komunikacie BOŚ.

Konferencja „Idea-Biznes-Klimat” Banku Ochrony Środowiska
Konferencja „Idea-Biznes-Klimat” Banku Ochrony Środowiska. Źródło: BOŚ

Wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku ze zmianami klimatycznymi, oraz szanse, które niesie ze sobą zielona transformacja – to główne tematy konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, która odbyła się 22 listopada. Wśród prelegentów – prezesi firm i liderzy biznesu, a gościem specjalnym była minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Organizatorem wydarzenia był Bank Ochrony Środowiska, a patronem medialnym – dziennik Rzeczpospolita, czytamy w komunikacie BOŚ.

– Transformacja gospodarki w stronę neutralności klimatycznej to największe wyzwanie najbliższych 50 lat. Nasze wyliczenia pokazują, że w samej Polsce, aby spełniać ambitne cele europejskiej polityki net zero, należy zainwestować 350 mld EUR w ciągu 15 lat.

Tutaj nie wystarczą jedynie środki krajowe czy unijne. Potrzebne jest również potężne zaangażowanie środków prywatnych, z sektorem finansowym na czele.

Dlatego chcemy, by konferencja „Idea-Biznes-Klimat” była cyklicznym miejscem spotkań i wymiany myśli, a także wydarzeniem, które zbliża różne środowiska oraz pomaga usprawnić współpracę i efektywniej osiągać wspólne cele powiedział Wojciech Hann, prezes BOŚ, otwierając konferencję.

Nie wystarczą jedynie środki krajowe czy unijne. Potrzebne jest również potężne zaangażowanie środków prywatnych, z sektorem finansowym na czele

Minister Anna Moskwa w swoim wystąpieniu na temat koncepcji neutralności klimatycznej i jej przełożeniu na język biznesu i współpracy międzysektorowej podkreślała kluczową rolę pierwiastka edukacyjnego.

– Transformacja klimatyczna jest wielowymiarowym wyzwaniem. Biznes, technologie, nauka, administracja – wszystkie te sektory muszą ze sobą dobrze współpracować i komunikować się.

Jeśli zaniedbamy kształcenie, uświadamianie społeczne i budowanie kadr z odpowiednimi kompetencjami to powodzenie transformacji może stanąć pod znakiem zapytania

Jest to też ćwiczenie dla administracji, jak słuchać przedsiębiorców, a także wyzwanie dla biznesu, aby wspierać państwo w tworzeniu mądrego i dobrego prawa w tym obszarze. Przy czym nie możemy zapominać o najważniejszym wymiarze całego procesu – edukacji.

Poradzimy sobie ze wszystkim: z wdrażaniem innowacji, technologii, finansowaniem, ale jeśli zaniedbamy kształcenie, uświadamianie społeczne i budowanie kadr z odpowiednimi kompetencjami to powodzenie transformacji może stanąć pod znakiem zapytania powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Czytaj także: 100 tys. zielonych obligacji wyemitowanych przez FAMUR zakupił Bank Ochrony Środowiska

Konferencja „Idea-Biznes-Klimat” Banku Ochrony Środowiska
Konferencja „Idea-Biznes-Klimat” Banku Ochrony Środowiska. Źródło: BOŚ

Rola banków w dążeniu do neutralności klimatycznej

W wystąpieniu na temat roli banków w dążeniu do neutralności klimatycznej Wojciech Hann zwrócił uwagę na znaczenie najbliższych lat w procesie budowania zrównoważonej gospodarki.

– Zielona transformacja jest wyzwaniem niezwykle ambitnym. Skala niezbędnych inwestycji globalnych wskazuje, że obecna dekada jest decydująca.

Jeśli nie będziemy działać teraz, nie osiągniemy neutralności klimatycznej w 2050 roku. Aby się to powiodło, tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie stwierdził prezes Wojciech Hann.

Największym wyzwaniem (...) jest konieczność przebudowy portfeli kredytowych i inwestycyjnych pod względem ich emisyjności

O tym, jak globalne ocieplenie wpływa na zmiany zachowań konsumenckich, oczekiwania wyborców oraz pracowników względem pracodawców i jak w efekcie wpływa to na decydentów, opowiadała Irena Pichola, Partner w Deloitte.

Ekspertka wskazywała ponadto, że choć sektor finansowy sam w sobie nie generuje znacznego śladu węglowego, to największym wyzwaniem przed nim stojącym jest konieczność przebudowy portfeli kredytowych i inwestycyjnych pod względem ich emisyjności.

Czytaj także: BOŚ członkiem inicjatywy United Nations Global Compact skupiającej światowych liderów zrównoważonego biznesu

Cel to też zrównoważona gospodarka

Reprezentująca spółkę Ørsted Joanna Wis-Bielewicz opowiedziała z kolei o drodze, jaką przebyła ta firma energetyczna, przestawiając się z kopalnych na wyłącznie odnawialne źródła energii, pozostając jednocześnie konkurencyjnym.

– Firma została na morzu. Nie wydobywa już ropy i gazu, ale korzysta z wiatru podsumowała.

Mateusz Madejski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w ENGIE Zielona Energia, w swojej prezentacji skupił się natomiast na charakterystyce umów Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, podkreślając zalety tego rozwiązania.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR, firmy tradycyjnie kojarzonej z przemysłem wydobywczym, opowiedział o jej ambitnych projektach mających na celu dywersyfikację działalności oraz budowę kompetencji w obszarze odnawialnych źródeł energii.

(Są) bariery w uzyskaniu potrzebnego finansowania i systemowego wsparcia dla przedsięwzięć cechujących się większym stopniem ryzyka biznesowego

Podczas konferencji poruszono także temat wyzwań związanych z energooszczędnością w budownictwie mieszkalnym oraz oczekiwań nabywców mieszkań w tym zakresie. Opowiedział o nich Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Bartosz Kubik z firmy Ekoenergetyka-Polska podzielił się natomiast swoimi przemyśleniami na temat przyszłości zrównoważonego rynku motoryzacyjnego i trudności stojących przed polskimi firmami, chcącymi budować swoją pozycję na rynkach międzynarodowych.

Ekspert zwracał uwagę na bariery w uzyskaniu potrzebnego finansowania i systemowego wsparcia dla przedsięwzięć cechujących się większym stopniem ryzyka biznesowego.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Sławomira Halbryta z Sescom, który opowiadał o przyszłości wodoru jako jednego z głównych alternatywnych źródeł energii dla przemysłu i transportu.

Ekspert zwrócił uwagę, że obecnie technologie wodorowe są w tym miejscu, gdzie fotowoltaika była 15 lat temu, a rosnące ceny energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych powodują, że rozwiązania wodorowe stają się coraz bardziej atrakcyjne.


„Idea-Biznes-Klimat”

Intencją Banku Ochrony Środowiska jest, aby konferencja „Idea-Biznes-Klimat” była organizowana co roku. Jej wyróżnikiem jest szerokie, wieloaspektowe podejście do zmian zachodzących w gospodarce związanych ze zmianami klimatycznymi.

Cechą charakterystyczną wydarzenia jest również jego formuła, która stawia na zwięzłe prezentacje zawierające unikalne dane i opinie na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi.

Udostępnij artykuł: