Od pięciu lat w Europie Środkowo-Wschodniej

Finanse i gospodarka

Accace, dostawca usług z dziedziny księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jesienią tego roku obchodzi pięciolecie swoje działalności.

Firma, założona w 2006 roku w Bratysławie, szybko rozpoczęła ekspansję na rynki europejskie. Przedsiębiorstwo jest dziś obecne w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jego oddziały znajdują się na Słowacji, w Czechach, w Rumunii, na Ukrainie, na Węgrzech, w Polsce i na Cyprze, a w ramach współpracy biznesowej Accace oferuje swoje usługi także w Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Serbii. Z niewielkiego, liczącego początkowo ok. 30 pracowników przedsiębiorstwa powstała międzynarodowa spółka zatrudniająca obecnie blisko 300 pracowników.

Na rynku polskim Accace istnieje od 2009 roku – siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Spółka świadczy usługi z dziedziny rachunkowości finansowej, księgowości, wdrażania rozwiązań klasy ERP, outsourcingu i doradztwa w zakresie płac, podatków, fuzji i przejęć, przygotowywania rozliczeń i deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i prawnych, międzynarodowego planowania podatkowego, cen transferowych, a także z dziedziny rozwiązań internetowych (Ms Dynamics NAV, e-Workflow, e-Payslips, oprogramowania lokalnego). Firma Accace kieruje swoje usługi do dużych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Zatrudniając specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku i przepisów podatkowych możemy zapewnić kompleksową obsługę firmom mającym siedzibę nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała Petra Ftorková, country manager polskiego oddziału Accace.

W lipcu tego roku firma Accace przejęła niezależny podmiot prawny Interbook Kft., który był początkowo działem księgowości Ernst & Young. Przejęcie to wzmocniło pozycję Accace jako głównego lidera na rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i było pierwszą tego typu transakcją zrealizowaną przez tę spółkę. Accace jest członkiem Economist Corporate Network – grupy ekonomistów świadczących usługi doradztwa dla kadry kierowniczej na rynkach wchodzących.

Udostępnij artykuł: