Adam Brzozowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Fot. PZU S,A,

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Studiował ekonomię i bankowość na uczelniach wyższych w Polsce i otrzymał dyplom z zarządzania na Uniwersytecie Kingston w Londynie.

Jest liderem i innowatorem z bogatym dorobkiem zawodowym w sektorze ubezpieczeniowym, w tym w Europie i Regionie Azji i Pacyfiku. Doświadczenie Adama Brzozowskiego obejmuje pracę dla międzynarodowych korporacji, firm doradczych i środowiska start-up’ów. W firmie Octo Telematics, specjalizującej się w technologii i analityce danych, kierował pionami operacji i technologii i był odpowiedzialny za wdrożenie spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych dla Insurethebox.

Następnie założył własną firmę doradczą specjalizującą się w innowacjach i cyfryzacji sektora ubezpieczeń. W 2016 roku przeprowadził się do Singapuru, gdzie objął rolę Lidera InsurTech w firmie EY w Regionie Azji i Pacyfiku.

W ramach realizowanych projektów opracowywał m.in. innowacyjne koncepcje produktów, z wykorzystaniem nowych modeli biznesowych i technologii cyfrowych. Był odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii cyfrowych oraz cyfrowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z firmami takimi jak Allianz Insurance i Zurich Insurance oraz wpierał uruchomienie spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych dla Coverbox, Marmalade i BMWi3.

Udostępnij artykuł: