Adam Dudek nt. Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Bankowość spółdzielcza

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchomił pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikatowy program rozwoju menedżerów.

ADAM DUDEK BS W LIMANOWEJ
Fot. BS w Limanowej

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchomił pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikatowy program rozwoju menedżerów.

#AdamDudek: Prezentowane wykłady były również przypomnieniem tematyki, która była znana, ale zapomniana i niestosowana #StrategicznaSzkołaPolskiegoSektoraBS #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Prezentujemy kolejną opinię przedstawiciela polskiego sektora bankowości spółdzielczej − Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adama Dudka:Uczestnicząc w dwudniowej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, zainicjowanej przez Związek Banków Polskich, przekonałem się o celowości jej powołania.

Dobór tematyki wykładów wpisuje się w problematykę, która nurtuje obecnie menedżerów podmiotów bankowości spółdzielczej, poszukujących dróg rozwoju w zmieniających się dynamicznie warunkach otoczenia gospodarczego, prawnego i informatycznego.Zaproszenie na warsztaty uznanych mentorów i praktyków pozwala lepiej widzieć zachodzące zjawiska i procesy, w których uczestniczymy, a wykonując codzienną pracę często nie dostrzegamy ich skutków.

Prezentowane wykłady były również przypomnieniem tematyki, która była znana, ale zapomniana i nie stosowana.Uważam, że udział w realizowanych przedsięwzięciach strategicznej Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej to dobry kierunek.

Adam Dudek

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS SA

Udostępnij artykuł: