Adam Glapiński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Narodowy Bank Polski

Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
Adam Glapiński prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego

Prezes Narodowy Bank Polski

Urodził się 9 kwietnia 1950 r. w Warszawie.W 1972 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i od 1974 r. związany jest zawodowo z tą uczelnią jako wykładowca. Jest profesorem nauk ekonomicznych i kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 2003-2007 był profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wcześniej wykładał m.in.: w Polskiej Akademii Nauk (1978–1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku (1986–1989), University of Colorado at Boulder (1993–1998), United States Business and Industrial Council na University of Missouri i University of Kansas (1996) oraz Institut Superieur de Gestion (1994–2005).Od początku lat 90. pełnił wiele ważnych funkcji w administracji publicznej. W 1991 r. był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego. W 1992 r. pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993) oraz senator IV kadencji Senatu RP (1997-2001), gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Wchodził również w skład Parlamentarnej Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski.

Był przewodniczącym rad nadzorczych: Banku Rozwoju Eksportu S.A. (1992 r.), Centralwings Nowy Przewoźnik (2007r.) oraz KGHM Polska Miedź S.A. (2007 r.). W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel S.A.W latach 1993–2001 kierował Instytutem Wolności Ekonomicznej i Politycznej. Jest członkiem International Joseph A. Schumpeter Society (od 2002 r.) oraz European Society for the History of Economic Thought (od 2007 r.).W 2009 r. pełnił funkcję doradcy ekonomicznego prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. W 2010 r. prezydent RP powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję w latach 2010-2016. 29 lutego 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał go na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.W dniu 10 czerwca 2016 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.W 2020 r. znalazł się na 6. pozycji rankingu 200 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce, stworzonego przez RMF FM oraz portale Money.pl i 300Gospodarka. W 2021 r. w uznaniu działań podejmowanych jako prezes NBP w okresie pandemii COVID-19 został laureatem nagrody specjalnej „osobowość rynku finansowego” przyznanej przez redakcję dziennika „Parkiet”, znalazł się na 1. miejscu rankingu 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce w 2020 r. opracowanej przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej” oraz został wyróżniony Nagrodą Specjalną Redakcji „Gazety Bankowej” – Bankowy Menedżer Roku 2020. Również w 2021 r. „Capital Finance International” przyznał NBP pod przewodnictwem Adama Glapińskiego nagrodę w kategorii Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku (Best Central Bank Governance Europe 2021).
Udostępnij artykuł: