Adam Lewandowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Fot. Grupa Lotos S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku wchodząc w skład Rady IX i X kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura Kadr.

W latach 2013-2018 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG SA. Od 2018 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie PGE SA.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: