Tochmański Adam

T

Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim.

Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim.

W latach 1987-92 był inspektorem, specjalistą, głównym specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach 1992- 1998 był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 1994 r.

Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Od 2004 r. przedstawiciel NBP w Komitecie ds. Systemów Płatności i Rozrachunku Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Od 2008 r. przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

 

Udostępnij artykuł: