Administracja stawia na e-gospodarkę

Aktualności

Podstawowym wnioskiem płynącym z XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej jest, że nowe technologie i cyfryzacja życia mają bezpośrednie przełożenie na codzienne funkcjonowanie każdego z nas.

Już po raz jedenasty przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziałujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce spotkali się na Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Po raz jedenasty odbywa się spotkanie, które stało się platformą współpracy pozwalającą na bezpośrednią rozmowę, poprawę relacji i kontaktów pomiędzy przedstawicielami wielu sektorów gospodarki.

Kongres rozpoczęły przemówienia wprowadzające Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich oraz gen. bryg. Włodzimierza Nowaka, pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa.

Kiedy 11 lat temu zwoływaliśmy pierwszy Kongres powód był prozaiczny. Mieliśmy podstawowe problemy komunikacyjne pomiędzy sektorami: bankowym, administracją, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dzisiejszy kongres zmienia tę formułę, gdyż po latach wysiłków i regulacji administracja mocno stawia na e-gospodarkę – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak zauważył gen. bryg. Włodzimierz Nowak trudno wyobrazić sobie współczesne państwo, które nie wykorzystuje systemów teleinformatycznych.

Jako ministerstwo korzystamy szeroko z doświadczeń sektora bankowego, który musiał jako pierwszy prowadzić na szeroką skalę projekty oparte o IT i to w najtrudniejszej sferze – pieniędzy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w e-gospodarce. Jest jej fundamentem, który będzie budowany i doskonalony nie z dziś na jutro, ale ciągle. Nie ma systemów w 100 proc. bezpiecznych – przestrzegał gen. bryg. Włodzimierz Nowak.

Trendy i problemy

Tegoroczny Kongres Gospodarki Elektronicznej podzielono na 4 sesje tematyczne podczas, których można było wysłuchać prezentacji ekspertów, a także zapoznać się szerzej z ich poglądami podczas paneli dyskusyjnych. Całość imprezy moderował Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Pierwsza sesja poświęcona była „czynnikom sukcesu w gospodarce elektronicznej”.

Jesteśmy świadkami zmiany w świecie. Została przerwana ciągłość rozwoju. Pojawiły się nowe megatrendy w gospodarce światowej. Jednym z nich jest gospodarka elektroniczna – przekonywał prof. dr hab. Andrzej Herman, dyrektor Instytutu zarządzania wartością Szkoły Głównej Handlowej.

Sesja druga nosiła tytuł „Model systemu identyfikacji i uwierzytelniania tożsamości”. O wchodzącym w życie wraz z początkiem lipca rozporządzeniu eIDAS szeroko opowiedział Michał Tabor z Polskiej Izby informatyki i Telekomunikacji.

Zyskujemy narzędzie, dzięki któremu wzrośnie poziom elektronicznej identyfikacji klientów banków i administracji – twierdził Michał Tabor.

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu gospodarki elektronicznej Ministerstwa Rozwoju, przybliżył program rządowy „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Mam poczucie, że to nie jest kolejny rządowy program narzucany odgórnie, a raczej niezbędna inicjatywa wymuszona przez rynek, wspólnie przez administrację i przez przedsiębiorców – przekonywał Sebastian Christow.

Kolejny blok Kongresu poświęcony był „Dostępności i udostępnianiu usług gospodarki elektronicznej”. Szczególny nacisk położono na problemy związane z korzystaniem z e-gospodarki przez osoby z niepełnosprawnościami.

Od lat wspieramy projekty ułatwiania dostępu do e-gospodarki osobom z wszelkimi ograniczeniami. Dzięki współpracy z wieloma fundacjami  nasze działania stają się coraz bardziej widoczne i przynoszą wymierne efekty, choćby w serwisach internetowych banków – informował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Ostatnia sesja odnosiła się do jednej z najważniejszych kwestii związanej z cyfryzacją – do bezpieczeństwa. Podczas swojej prezentacji dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, pokazał jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa gospodarki elektronicznej odgrywa przemyślany i adekwatny do otoczenia rynkowego program edukacyjny.

Docenione zaangażowanie

Zwieńczeniem Kongresu było rozdanie Nagród Kapituły XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Dodatkowo Krzysztof Pietraszkiewicz, oraz dr Mieczysław Groszek i Jerzy Bańka, wiceprezesi Związku Banków Polskich wręczyli medale z okazji jubileuszu 25-lecia Związku Banków Polskich.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: