Administracja stawia na e-gospodarkę

Aktualności

Podstawowym wnioskiem płynącym z XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej jest, że nowe technologie i cyfryzacja życia mają bezpośrednie przełożenie na codzienne funkcjonowanie każdego z nas.

Podstawowym wnioskiem płynącym z XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej jest, że nowe technologie i cyfryzacja życia mają bezpośrednie przełożenie na codzienne funkcjonowanie każdego z nas.

Już po raz jedenasty przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziałujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce spotkali się na Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Po raz jedenasty odbywa się spotkanie, które stało się platformą współpracy pozwalającą na bezpośrednią rozmowę, poprawę relacji i kontaktów pomiędzy przedstawicielami wielu sektorów gospodarki.

Kongres rozpoczęły przemówienia wprowadzające Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich oraz gen. bryg. Włodzimierza Nowaka, pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa.

- Kiedy 11 lat temu zwoływaliśmy pierwszy Kongres powód był prozaiczny. Mieliśmy podstawowe problemy komunikacyjne pomiędzy sektorami: bankowym, administracją, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dzisiejszy kongres zmienia tę formułę, gdyż po latach wysiłków i regulacji administracja mocno stawia na e-gospodarkę – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak zauważył gen. bryg. Włodzimierz Nowak trudno wyobrazić sobie współczesne państwo, które nie wykorzystuje systemów teleinformatycznych.

- Jako ministerstwo korzystamy szeroko z doświadczeń sektora bankowego, który musiał jako pierwszy prowadzić na szeroką skalę projekty oparte o IT i to w najtrudniejszej sferze – pieniędzy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w e-gospodarce. Jest jej fundamentem, który będzie budowany i doskonalony nie z dziś na jutro, ale ciągle. Nie ma systemów w 100 proc. bezpiecznych – przestrzegał gen. bryg. Włodzimierz Nowak.

Trendy i problemy

Tegoroczny Kongres Gospodarki Elektronicznej podzielono na 4 sesje tematyczne podczas, których można było wysłuchać prezentacji ekspertów, a także zapoznać się szerzej z ich poglądami podczas paneli dyskusyjnych. Całość imprezy moderował Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Pierwsza sesja poświęcona była „czynnikom sukcesu w gospodarce elektronicznej”.

- Jesteśmy świadkami zmiany w świecie. Została przerwana ciągłość rozwoju. Pojawiły się nowe megatrendy w gospodarce światowej. Jednym z nich jest gospodarka elektroniczna – przekonywał prof. dr hab. Andrzej Herman, dyrektor Instytutu zarządzania wartością Szkoły Głównej Handlowej.

Sesja druga nosiła tytuł „Model systemu identyfikacji i uwierzytelniania tożsamości”. O wchodzącym w życie wraz z początkiem lipca rozporządzeniu eIDAS szeroko opowiedział Michał Tabor z Polskiej Izby informatyki i Telekomunikacji.

- Zyskujemy narzędzie, dzięki któremu wzrośnie poziom elektronicznej identyfikacji klientów banków i administracji – twierdził Michał Tabor.

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu gospodarki elektronicznej Ministerstwa Rozwoju, przybliżył program rządowy „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

- Mam poczucie, że to nie jest kolejny rządowy program narzucany odgórnie, a raczej niezbędna inicjatywa wymuszona przez rynek, wspólnie przez administrację i przez przedsiębiorców – przekonywał Sebastian Christow.

Kolejny blok Kongresu poświęcony był „Dostępności i udostępnianiu usług gospodarki elektronicznej”. Szczególny nacisk położono na problemy związane z korzystaniem z e-gospodarki przez osoby z niepełnosprawnościami.

- Od lat wspieramy projekty ułatwiania dostępu do e-gospodarki osobom z wszelkimi ograniczeniami. Dzięki współpracy z wieloma fundacjami  nasze działania stają się coraz bardziej widoczne i przynoszą wymierne efekty, choćby w serwisach internetowych banków – informował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Ostatnia sesja odnosiła się do jednej z najważniejszych kwestii związanej z cyfryzacją – do bezpieczeństwa. Podczas swojej prezentacji dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, pokazał jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa gospodarki elektronicznej odgrywa przemyślany i adekwatny do otoczenia rynkowego program edukacyjny.

Docenione zaangażowanie

Zwieńczeniem Kongresu było rozdanie Nagród Kapituły XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Dodatkowo Krzysztof Pietraszkiewicz, oraz dr Mieczysław Groszek i Jerzy Bańka, wiceprezesi Związku Banków Polskich wręczyli medale z okazji jubileuszu 25-lecia Związku Banków Polskich.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: