Adrian Markiewicz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Departament Bezpieczeństwa, Departament Informatyki oraz Departament Rachunkowości

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Członek Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Departament Bezpieczeństwa, Departament Informatyki oraz Departament Rachunkowości

Nadzoruje Departament Bezpieczeństwa, Departament Informatyki oraz Departament Rachunkowości.Z bankowością związany od 1998 r. Był doradcą klienta strategicznego i p.o. dyrektora oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, dyrektorem oddziału w Banku Polskiej Kasie Opieki i Alior Banku oraz dyrektorem regionalnym oddziału w Szczecinie Banku Ochrony Środowiska. W latach 2016-2019 jako dyrektor zarządzający pionem rynku korporacyjnego, a następnie dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Banku Ochrony Środowiska nadzorował m.in. Departament Elektronicznych Kanałów Dystrybucji, Departament Faktoringu, Departament Skarbu, Departament Sprzedaży i Sieci oraz był członkiem Komitetu Kredytowego Centrali.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Adrian Markiewicz jest absolwentem ekonomiki i organizacji transportu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz doktorem w dyscyplinie ekonomii i finansów.
Udostępnij artykuł: