AEDES S.A. rośnie w siłę i tworzy spółkę zależną

Finanse i gospodarka

AE Development S.A. to nowoutworzona spółka deweloperska. Jej jednym akcjonariuszem jest AEDES S.A., notowany na rynku NewConnect krakowski generalny wykonawca budowlany.

Kapitał zakładowy AE Development SA wynosi 100 tys. zł, a źródłem jego finansowania będą środki własne AEDES. Powstała spółka zajmować się będzie działalnością deweloperską
w sektorze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Realizacja projektów przez spółkę ma się opierać na zewnętrznych źródłach finansowania przez nią pozyskanych, m.in. kredytach bankowych.

„Celem utworzenia spółki zależnej jest przede wszystkim wzrost marży netto, która w naturalny sposób powinna się przełożyć na wyższe i stabilniejsze zyski. A tym samym wyższą wycenę rynkową całej grupy AEDES. Wielokrotnie już podkreślaliśmy, iż zamierzamy konsekwentnie budować wartość spółki z myślą o wszystkich jej Akcjonariuszach. Zależy nam także na tym, by nowa spółka realizowała swoje inwestycje w sposób niejako niezależny od AEDES SA. Oznacza to, że prowadząc dany projekt, zarząd spółki będzie poszukiwał zewnętrznych środków finansowania.” – mówi Maciej Targosz, Prezes Zarządu AEDES oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej AE Development S.A.

I dodaje:
„Na początku działalności spółka zależna będzie wspierać innych deweloperów w organizacji
i prowadzeniu procesów budowy. Z czasem chcielibyśmy, aby jej działalność stała się niezależna i pozwoliła wyjść marce AEDES poza obszar generalnego wykonawstwa w województwie małopolskim. Nie jest naszym celem konkurować z lokalnymi firmami deweloperskimi z naszego regionu.”

Na koniec września 2014 r. AEDES S.A. zanotował 40,8 mln zł przychodów i 898 tys. zł zysku netto, co w odniesieniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o odpowiednio: 18,84 i 1.136,66 procent.

Raport okresowy obejmujący wyniki Spółki za ostatni kwartał 2014 roku zostanie opublikowany 10. lutego br.

Źródło: Aedes S.A.

Udostępnij artykuł: