Aegon poszerza portfel

Finanse i gospodarka

Aegon po III kwartale 2011 r. odnotował przypis składki brutto w wysokości 571,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 4 proc. w stosunku do danych sprzed roku.

Aegon po III kwartale 2011 r. odnotował przypis składki brutto w wysokości 571,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 4 proc. w stosunku do danych sprzed roku.

"Szczególnie znaczący wzrost zaobserwowaliśmy w segmencie tradycyjnych ubezpieczeń na życie (o 50 proc.), który odgrywa coraz większą rolę w portfelu spółki. Również segment ubezpieczeń rentowych, choć ciągle jeszcze mający relatywnie niewielki udział w portfelu, dynamicznie się rozwija (wzrost o 71 proc.)." - wskazuje Michał Biedzki, prezes zarządu Aegonu. Dodaje, że rozwój oferty w tych grupach ubezpieczeń jest zgodny ze strategią Aegon, mającą na celu większe zbalansowanie źródeł przychodu.

"Część klientów potraktowała spadki na giełdach jako okazje do zakupów, gdyż w tym czasie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży, dzięki czemu liczba aktywnych indywidualnych umów ubezpieczenia wzrosła rok do roku o ponad 11 proc., osiągając blisko 160 tys. polis." - podsumował Michał Biedzki.

Odnotowany wzrost sprzedaży został zrealizowany przy kontroli kosztów administracyjnych, które w ujęciu rocznym spadły o 20 proc. Dzięki temu wynik finansowy netto spółki po III kwartałach jest wyższy o blisko 11 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł 52,7 mln zł.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: