Agata Górnicka

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2012 w Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012 -2013 jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2013 – 2014, a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2014 – 2015, następnie w latach 2015 – 2017 jako Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2017 – 2018 jako główny doradca w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Od kwietnia 2018 r. Dyrektor Biura Relacjami z otoczeniem w PKN Orlen SA. oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN-DAR SERCA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Agatę Górnicką nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: